אופציות לעובדים – בואו נלמד ביחד כמה זה שווה לכם

לקבלת הצעת מחיר השאירו את פרטיכם.

חברות רבות רוצות לצ'פר את עובדיהן, על ידי מתן אופציות לעובדים – זכות לרכוש מניה של החברה במחיר שנקבע מראש.

מדובר בהטבה משמעותית עבור העובדים, שיכולים לגרוף רווחים נאים עקב רכישת מניות במחיר נמוך ממחיר השוק.

האם מדובר בנכס פיננסי? כמעט, כפי שמיד נסביר. בנוסף, לחברה יתרונות רבים עקב מתן האופציות לעובדים.

האם כדאי לקבל אופציות כתגמול? מה היתרונות שלהן? ומדוע ישנה ביקורת על המהלך? על כל אלה תוכלו לקרוא במאמר הבא.

 

מהם כתבי אופציות לעובדים

הענקה של כתבי אופציות לעובדות ועובדים נפוצה בשנים האחרונות בענף ההיי-טק הפורח בישראל, ומהווה כלי נוסף לתגמול שלהם על ידי המעסיקים. תגמול זה נחשב "תגמול הוני", שכן מדובר בנכס פיננסי ולא במזומן (כמו שכר). בפשטות, כתב האופציה מהווה זכות עבור העובד לקנות מניה של החברה במחיר קבוע מראש.

 

מה המטרת מאחורי מתן אופציות לעובדים?

המטרה המרכזית של שיטת תגמול זו היא יצירת אווירה קרובה יותר בתוך החברה בין העובדים ובין בעלי המניות, זאת על ידי ערבוב בין האינטרסים של שני הגורמים: לאחר שלעובד או העובדת יש אופציות של החברה, אכפת להם מעליית הערך של המניה כמו לבעלי המניות עצמם.

דבר זה לא מסתכם באינטרס כלכלי בלבד, אלא מקנה לעובדת מבחינת ההרגשה יותר קשר לחברה, עד כדי תחושה חלקית של שותפות בניהול או בעלות.

מטרה נוספת היא שימור עובדים: מכיוון שהמימוש של האופציות איננו יכול להיות מיידי (כפי שיוסבר בהמשך), למקבלי כתבי האופציות יש אינטרס להתמיד בעבודה לפחות עד מועד המימוש.

 

איך עובד תהליך של מימוש אופציה?

אופציות איננה נכס כשלעצמו, אלא היא כתב התחייבות עבור העובד המקבל בדבר המחיר של מניה של החברה. כלומר, באמצעות התחייבות זו, העובד יוכל לקנות בעתיד מניה של החברה במחיר קבוע מראש – גם אם, ולמעשה בעיקר אם, מחיר המניה בשוק בזמן הקניה גבוה יותר.

הקניה העתידית יכולה להתממש בתקופה מוגדרת מראש, ולא בכל רגע. תקופה זו נקראת בשפה המקצועית "תקופת הבשלה".

קניה של המניה מחוץ לתקופה זו בלתי אפשרית, וכן אם העובד סיים את עבודתו מכל סיבה כלשהי בחברה – האופציה הופכת ללא רלוונטית.

לאחר קניית האופציות, העובד מקבל נתח משווי החברה – בהתאם לכמות האופציות שרכש ובהתאם לכמות המניות שיש לחברה. למשל, אם העובד רכש 100 אופציות, ולחברה יש 10,000 מניות בשוק – הרי שלעובד יש 1% מכלל השווי של החברה.

 

מתי האופציה תניב רווח עבור העובד או העובדת

אופציה יכולה להניב רווח לעובד רק אם ערך המניה של החברה עלה ביחס למחיר בו מתאפשר לעובד לקנות מניה על פי כתב האופציה. אם מחיר המניה בתקופת ההבשלה נמוך יותר מאשר המחיר הנקוב בחוזה – הרי שלא משתלם לעובד לממש את ה"זכות" לקנות במחיר הגבוה.

יחד עם זאת, חשוב להדגיש כי גם אם שווי המניה גבוה מהמחיר הנקוב בכתב האופציה – עדיין לא מובטח רווח לעובד. תופעה נוספת שעלולה לבטל את הרווחיות של האופציות היא דילול, כפי שיוסבר מיד.

 

מה זה דילול מניות?

דילול מניות מתרחש כאשר כמות המניות של החברה גדלה, כך שהמשמעות עבור כל משקיע היא חלק יחסי קטן יותר משווי החברה. אם נחזור לדוגמא הקודמת, אותו עובד שרכש 100 מניות אוחז ב1% משווי החברה. אולם, הוא מחזיר בשיעור זה רק משום שכמות המניות של החברה היא 10,000. 

אם החברה תחליט למשל להמיר אג"ח למניות (שהיא אחת הפעולות באמצעותן ניתן להגדיל את כמות המניות בחברה), ועל ידי כך להוסיף 5,000 מניות נוספות, הרי שמספר המניות של החברה יעמוד על 15,000, וחלקו היחסי של העובד בחברה יירד ל- 0.67% משיעור החברה, בלבד.

המשמעות היא שיהא אשר יהא שווי השוק של החברה בעתיד, חלקו היחסי של העובד קטן ככל שנוספות מניות של החברה – כל עוד מספר המניות שברשותו נותר כשהיה.

 

עובד מימש את האופציה ורכש מניות של החברה. האם מדובר בהימור או אולי בהשקעה חכמה?

כמו כל שאלה טובה, בטח ובטח כזו שעוסקת בכדאיות השקעה בשוק ההון, התשובה אליה היא: תלוי. אם כתב האופציה ניתן בתחילת הדרך של חברה עם פוטנציאל צמיחה גבוה – מדובר ללא ספק בהשקעה חכמה.

כמובן, לא מדובר בהשקעה ללא סיכון, שהרי אין השקעות ללא סיכונים, אבל ניתן לומר שהסיכון במקרה זה ככל הנראה מצדיק את המהלך.

בכל מצב אחר, קבלת אופציות היא הימור לא מבטיח כלל.

רצף התנאים שצריכים להתקיים על מנת שהאופציות יניבו רווח בסופו של תהליך הוא מאוד ספציפי, ולכן על העובד לקחת זאת בחשבון כאשר מציעים לו קבלת אופציות. זאת, במיוחד אם הצעה זו היא כתחליף לתגמול אחר, ואז יש לשקול שבעתיים עד כמה ההסתברות שהתגמול הזה יבוא לידי מימוש – סבירה.

 

ומה באשר לחברה – האם היא לוקחת הימור או שמדובר בהשקעה חכמה?

נקודה מעניינת נוספת היא שבמתן אופציות לעובדים ומימושם על ידיהם, מהווה הימור לא רק עבור העובדת והעובד, אלא גם עבור החברה.

אם צוין לעיל שאחת הסיבות למתן אופציות היא מתן תמריץ לעובדות ועובדים בכדי להישאר בחברה – הרי שאם ערך המניה יורד אל מתחת למחיר הנקוב, העובדים מקבלים אינדיקציה מוחשית לחוסר רווחיות של החברה (כמובן לא בוודאות מלאה, אך בהחלט אינדיקציה משמעותית) – ולכן דווקא עשויים להחליט לארוז את החפצים ולצאת לשוק העבודה.

 

האם ניתן לסחור באופציות?

לכאורה, אם ניתן היה לסחור באופציות למניות, עובדים רבים יכולים היו לגרוף רווחים רבים רק על הסחר בהם.

לצערם הרב, התשובה לשאלה זו היא שלילית. בניגוד למניות עצמן, שניתן לסחור בהן כנכס פיננסי לכל דבר ועניין, האופציות אינן ניתנות לסחר.

ההטבה של אופציות ניתנות לעובדת או לעובד באופן אישי, ואי מימושן על ידי העובד פשוט מבטל אותן.

 

מיסוי של אופציות

על פי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה, הסעיף העוסק בפירוט בכל הקשור לכתבי אופציות, ישנם כמה מסלולים בהקשר של מיסוי אופציות. 

כאשר מדובר בחברה ציבורית, כלומר כזו הנסחרת בבורסה, המס יהווה רק 25% מהרווח שנוצר, ואין צורך להפריש נוסף על כך מס בריאות או ביטוח לאומי. זאת רק אם לא חלפו יותר משנתיים בין קבלת האופציות ובין מימוש האופציות.

בחברה פרטית, אם קיבלתם את האופציות בשלושת החודשים לפני הנפקת החברה – לא תהנו מהטבת המס של 25%, ותצטרכו לשלם על הרווח יותר.

הרווח מהאופציות מתחלק במקרה כזה לשני חלקים, ועל כל אחד מהם המיסוי שונה: על ההפרש בין שווי השוק החדש של החברה (כלומר בעת ההנפקה) ובין תוספת המימוש של האופציות תצטרכו לשלם מס הכנסה רגיל, כאילו מדובר בתוספת להכנסה הרגילה. על שאר הרווח תצטרכו לשלם 25% בלבד.

 

סכנות וחסרונות בקבלת אופציות

אופציות הן הטבה לעובדות ועובדים, ולכן אין לראות בהן משהו שלילי מראש. כלומר, אם האופציה אכן ניתנת כהטבה, ניתן לראות בה מעין "הטבה על תנאי", כאשר התנאי הוא – הצלחת החברה. לעתים נשמעת ביקורת כאילו מדובר בהונאה של העובדים, ולטענה זו אין בסיס.

יחד עם זאת, במקרים רבים מעסיקים מעניקים אופציות כתחליף לתגמול כספי, וכאן כבר כן כדאי לדבר על ניהול הסיכונים שהוזכר לעיל.

שימו לב שאופציות, על אף שיש להן שם מפוצץ וניחוח של רווח, לא בהכרח יניבו רווח בסופו של דבר. כאמור, אם החברה צעירה, ואתם מאמינים ביכולת שלה להתפתח ולעבור הנפקה או אקזיט משמעותיים – מדובר בהימור ששווה לקחת. 

אם לא, ואתם מרגישים שהמעסיקים רק רוצים לפתות אתכם להישאר בכל מחיר – שאלו את עצמכם האם כדאי להסכים לקבל את האופציות כתחליף לתגמול כספי, או שדווקא כדאי להתעקש על תגמול כספי עבור עבודתכם, ולבקש את האופציות כהטבה נוספת.

מצד שני, אין סכנה בקבלת אופציות, במובן הזה שאין כאן מה להפסיד. בסופו של דבר, אין כאן הכרח לקנות מניות ולהסתכן בירידת הערך שלהן, והאופציות עצמן אינן נכסים שיכולים להוסיף ערך או לאבד ערך עם הזמן.

כאמור, אופציות יכולות לתגמל עובדים, ולהגביר בהם את המוטיבציה להצלחת והנעת החברה קדימה.

מנגד, כפי שתואר לעיל, האופציות אינן נטולות סיכון – הן עבור העובד והן עובר החברה.

ככלל, ניתן לומר שהאופציות נעות על הרצף בין כתב פיננסי שיכול להניב רווח – ובין משהו שלא ימומש וניתן להתעלם מקיומו. לכן, אם מציעים לכם אופציות כהטבה (ולא כתחליף לתגמול) – אין סיבה להימנע מלקבל אותן.

להיפך, בהינתן הצלחה עתידית של החברה – תוכלו למצוא את עצמכם הופכים מעובדים מן השורה לחלק מהבעלים של החברה, ואף לרשום לכם בסופו של תהליך רווח נאה נוסף.

נשמח לעמוד לשרותכם בכל נושא

השאירו את פרטיכם
ונציגנו יחזרו אליכם בהקדם

כתבות נוספות בנושא