השקעה בפורקס – למה זה כל כך מסוכן

לקבלת הצעת מחיר השאירו את פרטיכם.

משקיעים רבים מחליטים 'לשחק' עם מטבעות זרים במטרה להרוויח סכומי כסף רבים – רכישת כספים המשויכים למטבע הזר, כאשר קיים צפי לעליית ערכו, ומכירה של סכומים אלו, כאשר קיים צפי לירידה. שיטת המסחר הזו, אשר עשויה להפיק רווחים גבוהים ביותר, מכונה השקעה בפורקס. חשוב להיות מודעים היטב לחסרונות שלה ולסיכונים שקיימים בהשקעה כזו. בדיוק לשם כך, הכנו עבורכם מדריך שמפרט באופן מקיף אודות ההשקעה בפורקס. 

 

מהי השקעה בפורקס?

פורקס הוא השם להשקעה במט״ח, קרי במטבע חוץ, ומכאן שמו: קיצור של המונח Foreign Exchange. ההשקעה בפורקס מאפשרת מסחר בין מטבעות זרים ולרוב היא נעשית מתוך ההנחה כי מטבע אחד יתחזק אל מול מטבע אחר. כל מטבע מייצג למעשה את פעילותה של הכלכלה של המדינה אשר המטבע שייך לה, ולכן כלכלה זו משקפת את היכולת של ערך המטבע לעלות או לרדת אל מול מטבע אחר.

דוגמא מקובלת לכך היא רכישה של דולרים אמריקאים אל מול השקל. המשקיע צופה עלייה בערך מטבע מסוים וירידה בערך של מטבע אחר, ונניח שלצורך הדוגמא המשקיע אשר צופה שמטבע הדולר יעלה למול ירידה בערכו של מטבע השקל, רוכש דולרים באמצעות סכומים שמצויים ברשותו במטבע השקל, בהתאם ליחס ההמרה של שקל בדולר. כעבור זמן מה, בהנחה שתחזיתו התממשה, יכול המשקיע ליהנות מרווחים שהפיק כתוצאה מעליית שוויו של הדולר לעומת השקל. ככלל, שוק הפורקס הינו תנודתי ביותר והוא מושפע בקלות מטווח רחב של פעילויות בזירה הבינלאומית, החל בשינויים פוליטיים פנים-מדינתיים וכלה בשינויים במחירי הנפט. על כן, זהו מטבע שחשוף לשינויים תכופים שגורמיהם רבים ובלתי צפויים.

 

מדוע להשקיע בפורקס?

סחר הפורקס הוא הסחר הרחב והמקיף ביותר בעולם וכספי המסחר בו עולים, תאמינו או לא, אפילו על סך המסחר של שוק המניות והאג״ח. ככלל, ישנן שתי נסיבות עיקריות להשקעה בפורקס: הראשונה, היא ההמרה של מטבעות זרים לשם מימוש של רכישה או מכירה שהינה בינלאומית. השנייה, והנפוצה, היא השקעה שלא נועדה לשם אחזקה של מטבע זר, אם כי לשם המסחר בין צמד המטבעות, לדוגמת הדולר והאירו, במטרה להרוויח מההפרש בין השניים.

לרוב, השקעות מסיבות ספקולטיביות שכאלו מתבצעות ברמה יומיומית, זאת בשל התנודה הגבוהה בערכם של המטבעות, מה שהופך את סוג ההשקעה לקצרת טווח אשר היסוד שלה הוא השינוי המהיר בערך המטבע והניסיון להעריך את כיוון השינוי הצפוי. למסחר זה, שהינו השקעה לכל דבר, יש יתרונות לא מבוטלים, אך לצד זאת טמון בו סיכון גדול. היתרון, וכך גם החיסרון המרכזי של סחר זה, נובע מהעובדה שהוא מבוסס על מינוף גבוה. על כן, כל עסקה שנעשית בסכום מסוים שקולה לסכום במינוף של אחד למאה. התוצאה היא שהסכום המקורי עשוי להניב הון רב, ובה בעת, להוביל להפסד גדול לאין שיעור.

 

כיצד מתבצע המסחר בפורקס?

סחר הפורקס מתבצע בעיקרו דרך בנקים ומוסדות פיננסיים עולמיים אחרים. לצד זאת, הסחר מתבצע גם על ידי יחידים במבנה של רכישה ומכירה של מטבע אחד בעבור מטבע אחר, הווה אומר סחר של צמד מטבעות זרים, או במילים אחרות – צמדי מט״ח. המטבע העיקרי הוא המטבע שתמורת רכישתו או מכירתו מתקבל סכום של המטבע המשני, זאת על פי שער החליפין של מטבעות אלו. לרוב, קיימים צמדי מט״ח מקובלים יותר בסחר זה:

  1. צמדי מטבעות עיקריים: מהווים את רובו של המסחר במטבעות זרים. מדובר במטבעות המקובלים ביותר לסחר בשל היותם נזילים וזמינים ביותר, כדוגמת הדולר האמריקאי.
  2. צמדי מטבעות משניים: מטבעות בעלי חשיבות במסחר המט״ח אשר נעשות הצלבות ביניהם, לדוגמת האירו שמשרת את מרבית מדינות אירופה., הדולר הקנדי והליש״ט.
  3. מטבעות אקזוטיים: מטבעות של כלכלות מתפתחות אשר נזילותם נמוכה. על פי רוב, ההצלבה נעשית בין מטבע עיקרי, דוגמת הדולר האמריקאי, אל מול מטבעות אחרים, למשל הפסו המקסיקני.

הסחר מתנהל לא פעם דרך תיווך של ברוקרים באמצעות האינטרנט. ההשקעה מועברת לברוקר והוא שמבצע את העסקה על פי סוג החוזה שנבחר. ישנם סוגים שונים של חוזים אשר מובחנים זה מזה על פי מועד ביצוע העסקה: חוזי ״ספוט״, אשר נעשים בהתאם למחיר הנוכחי של המטבע ומבוצעים לאלתר; חוזי ״פורוורד״ אשר משמשים למכירה או לרכישה של מטבע בהתאם למחיר המבוקש העתידי; וחוזים עתידיים אשר מורים על רכישה או קנייה של מטבע במחיר קבוע במועד ספציפי אשר מסמן את תאריך פקיעת התוקף של החוזה.

 

למה ההשקעה בפורקס נחשבת למסוכנת?

כפי שצוין לעיל, ההשקעה בפורקס חשופה לשינויים רבים בקצב יומיומי שנגרמים כתוצאה מאירועים בלתי צפויים. לכן, השקעה זו מבוססת על לקיחת סיכון רב. להלן הגורמים השונים לסיכון זה:

  1. קושי בניבוי השינויים: לא פעם מיוחסת להשקעה במט״ח התנהלות כשל הימור בקזינו, ולא בכדי. אמנם בכל השקעה יש מן ההיבט הלא צפוי, אך לרוב ישנם מנגנונים שונים שמסייעים בניתוח הכיוון העתידי של מושא ההשקעה. לשם המחשה, המשקיע במנייה רשאי לעשות זאת לאור ניתוח של דוחות כספיים אשר מדווחים על מגוון הפעילויות הכלכליות של החברה ומאפשרים לצפות את המגמות העתידיות שלה. לעומת זאת, לא קיימים דוחות שכאלה בעבור מטבעות זרים. ערכם של המטבעות הזקים משתנה כתוצאה מסך כל פעילותיה של המדינה אשר הכלכלה שלה מבוטאת במטבע הזר הנסחר. לכן, מספר המשתנים הנעלמים מגוון מאוד, בטח ובטח בהשוואה לאלמנטים המשפיעים על שוק המניות, והוא מושפע מהחלטות פוליטיות, מדיניות חוץ של המדינה, סחר במשאבים והמגוון עוד רחב.
  2. תנודתיות: התנודתיות הגבוהה של מסחר זה נובעת הן בשל מספר הגורמים הגבוה שמשפיע על כלכלת המדינה, והן בשל אופי המסחר במט״ח עצמו. מסחר זה לרוב מבוסס על שחקנים אשר משקיעים לטווחים קצרים וזהו בעיקרו מסחר תוך יומי. מסחר קצר טווח שכזה מגדיל את התנודתיות של ערך המטבע ומגביר את הסיכון.
  3. מינוף: מינוף מציין לרוב את היתרון שטמון בהשקעה מסוימת. אולם, חשוב להדגיש שגובה המינוף הוא גם גובה הסיכון. כאשר רכישה נעשית בסכום מסוים והופכת, הודות למינוף, לסכום גבוה בשיעור רב, ההפסד האפשרי הופך להיות ביחס לסכום שעבר מינוף, ולא ביחס לסכום ההתחלתי. על כן, הסיכון הוא שהמטבע הזר שמשתנה תכופות יוביל להפסד ששיעורו עולה על שיעור ההשקעה.

 

מהם היתרונות בהשקעה בפורקס?

לצד החסרונות שנאמרו, כמו גם הסיכונים הרבים שההשקעה בפורקס טומנת בחובה,  חשוב לציין כי הסיכון הגבוה בהשקעה הוא נדבך בלתי נפרד מהשקעה עם אפשרות של תשואה גבוהה. על כן, יש  מי שיעדיפו להשקיע בפורקס על אף הסיכון הגבוה, וזאת הודות להשקעה עם פוטנציאל כלכלי גבוה, וכפועל יוצא, גם סיכוי לרווח גבוה. אשר על כן יש להשקעה זו מספר שיקולים שראוי להדגיש.

ראשית, בשנים האחרונות החל להתבצע פיקוח על סחר זה תחת הרשות לניירות ערך. כך המסחר הפך למאורגן הרבה יותר בהשוואה לעבר, ופרוץ פחות. שנית, האופי הפיננסי של המסחר מאפשר רווחים בשיעור גבוה, זאת כתוצאה הן של המינוף של הרכישה והן של הנזילות הגבוהה והיומיומית של המסחר, מסחר אשר נעשה בטווח פעילות רחב הודות להיותו בינלאומי. כמו כן, העמלות האפסיות שבמסחר בפורקס הן יתרון משמעותי בסוג ההשקעה אל מול הדרכים האחרות של רכישת מט״ח שגובות עמלות המרה, כאשר במרבית ההשקעות האחרות (כמו למשל השקעות בבורסה, השקעות בקרנות חיסכון שונות וכן האלה), העמלות הרבה יותר גבוהות. כך או כך, חשוב לזכור שכמו כל השקעה, ההיתכנות של תשואה גבוהה, משמעה היתכנות להפסד גבוה, ועל כן יש לנהל את ההשקעה בתבונה ובאופן מושכל.

 

דרכים נוספות להשקיע במט״ח

ישנם אפיקי השקעה נוספים במטבע זר שאינם דרך המסחר הקלאסי בפורקס. להלן מספר דוגמאות (לצורך הדוגמא, נשתמש במטבע הפופלרי ביותר – הדולר האמריקאי):

  1. השקעה ישירה: משמע, רכישה של דולרים דרך הבנק. החיסרון המרכזי הוא מחיר עמלת ההמרה הגבוה. בנוסף, רכישה שכזו אינה מייצרת תשואה משום שזהו חשבון דולרים שאינו מניב רווחים.
  2. רכישת אגרות חוב בצמוד לדולר: רכישה של אגרות חוב של חברות אשר התשואה האפשרית מותנית במצבה הפיננסי של החברה. היתרון בכך הוא האפשרות להסיק מהו מצבה של החברה לאור דוחותיה הכספיים וניתוח יכולת ההחזר של החברה. לכן, החשיפה לסיכון איננה טמונה בתנודתיות אשר לה חשוף המטבע הזר לאור המסחר הבינלאומי והכלכלה של המדינה, אלא טמונה במצב החברה עצמה, אשר הינו שקוף בפני המשקיע. החיסרון בכך הוא עמלות הרכישה והקנייה של אגרות החוב, כמו גם הקושי של המשקיע לנתח בצורה מקצועית את הדוחות הכספיים של החברה הרצויה, בהיעדר הכשרה בתחום.
  3. רכישת תעודות סל השקעה זו מאפשרת השקעה במטבע זר ללא המרת מטבע אלא דרך רכישת התעודה שעוקבת אחר הדולר. זוהי השקעה סולידית נוחה בעלת זמינות גבוהה ובעלות ניהול נמוכה. החיסרון הוא קיומן של עמלות רכישה וקנייה, כמו גם פער שמצוי בין מחיר התעודה לבין מחירה בפועל בשוק.
  4. פיקדונות מובנים: זוהי למעשה השקעה בצורה של פיקדון, כלומר השקעה בצורה בטוחה. הייחוד של הפיקדון המובנה הוא האפשרות שניתן לרוב להגדיל את התשואה של ההשקעה זאת בטווח של שנים אחדות ובתנאים קבועים.

 

השקעה בפורקס – פוטנציאל תשואה גבוהה למול סיכונים גבוהים

לסיכום, ניתן להגדיר את ההשקעה בפורקס כבעלת יתרונות פיננסיים הודות לזמינות, נזילות, היעדר העמלות והאפשרות לתשואה גבוהה. המשקיע,  אשר לנגד רוחו מופיעים יתרונות משמעותיים הנראים עבורו אטרקטיביים, בהחלט עשוי להפיק רווחים גבוהים מהשקעה שכזו, בהנחה שיש בידיו היכולת לנתח את הצפי של העליות והירידות של המטבעות הזרים בהם הוא סוחר. לצד זאת, על המשקיע לזכור את הסיכון שיש בכך ואת מגבלתו להתחקות אחר התנודות הרבות שמתחוללות במסחר המהיר של מטבעות זרים.

נשמח לעמוד לשרותכם בכל נושא

השאירו את פרטיכם
ונציגנו יחזרו אליכם בהקדם

כתבות נוספות בנושא