השקעה סולידית – אילו אופציות השקעה קיימות בשוק?

לקבלת הצעת מחיר השאירו את פרטיכם.

משקיעים נבדלים זה מזה במידה רבה, כאשר ניתן לסווג אותם לפי כמה פרמטרים ברורים אשר מעידים על אופיו של המשקיע, וכפועל יוצא מכך על האופציות העדיפות עליו בעת ביצועה של השקעה, פרמטר מרכזי אשר מפריד וחוצץ בין משקיעים הוא מידת הסיכון שהם מוכנים ליטול עצמם.

כמו כן, בשנה חסרת תקדים אשר עברה על שוק ההון כדוגמת 2020, עולה השאלה האקוטית עבור משקיעים אשר משוועים להשקעה סולידית יחסית, כיצד יכול המשקיע הסולידי להשקיע, מבלי לפקוד את מסכי המניות והגרפים המורכבים שנלווים להם לעתים תכופות מדי. 

לכן, במאמר הקרוב נסקור שאלה זו בעודנו מנסים לאפיין מספר אפיקי וכיווני השקעה רלוונטיים לפי תבחין זה.

 

גילוי נאות 

במאמר הקרוב אציין מספר מניות וקרנות סל אשר לעניות דעתי הינן הטובות ביותר עבור המשקיע הסולידי, אך בכדי לענות מלכתחילה על שאלה זו ראוי להצהיר ולומר כמה דברים בטרם נתחיל. 

הגדרתה של השקעה סולידית (לעניות דעתי) היא תשואה של כ- 7% עד 10% על פני שנה, כמו גם כזו אשר רמת הסיכון של נמוכה יחסית.

בנוסף לכך, חלק מן המניות וקרנות הסל אשר יוזכרו במאמר הקרוב נמצאות בבעלותי, וככזה אני בעל עניין אישי בהם, בעת ציון נייר ערך אשר בבעלותי – אציין זאת באמצעות – "ג.נ מחזיק".

 

למה להשקיע סולידי?

בטרם נוכל לציין את הגורמים אשר עתידים להביא אותנו לכדי תשואה רצויה ומתונה, כאשר נלווית לה כמובן רמת סיכון נמוכה יחסית, חשוב לציין מלכתחילה את המניעים אשר עלולים להביא מלכתחילה אדם לכדי ביצועה של השקעה סולידית, כאשר ייתכן שמי מבין קוראי שורות אלו לא מודע כלל לעובדה הדרמטית כי חובה עליו לנקוט לפיה.

רוצה לומר, השקעה סולידית היא כזו אשר על הסקאלה שבין סיכון גבוה ותשואה גבוהה לבין סיכון נמוך ותשואה נמוכה, בוחרת להתקרב לכיוון האחרונים, זאת מכיוון שחשיבות הכסף אשר מושקע מצד המשקיע חשובה מאוד לו.

כלומר, אילו קיים משקיע אשר מתכוון לקנות דירה בעוד כשנה מעכשיו, כמו גם כאשר חלק בלתי נפרד מן הסכום אשר הוא מבקש להשתמש בו נמצא בשוק ההון, אזי שאותו משקיע אינו יכול להרשות לעצמו לאפשר לכסף הזה לחמוק מתחת לידיו, כפי שעלול לקרות לעתים בעת קריסת השוק, אשר חובה שתתרחש אחת לכמה זמן. 

לכן, עצם גיוון ההשקעה והפיכתה לסולידית יותר, מהווה אמצעי ביטחון מסוים מצד המשקיע שיכול להבטיח מצידו כי בעת הצורך העתידי והצפוי אשר כבר כעת קיים לו – הוא יוכל למשוך את כלל הכספים הרלוונטיים כאשר הפיכתו של השוק לדובי, כלומר שוק שאינו צומח ובועט מעלה, משפיעה עליו פחות אם בכלל.

 

אם כך – אילו אפשרויות מונחות בפתחו של המשקיע הסולידי

לכן, במאמר הקרוב נסקור את אפיקי ההשקעה הבאים כדלקמן:

  1. אג"ח
  2. אג"ח קונצרני.
  3. אג"ח ממשלתי.
  4. קרנות / תעודות סל (מניות מבוזרות).
  5. קרנות ריט (REIT) .
  6. השקעה בסחורות – זהב.

 

אג"ח – אגרות חוב

אי אפשר לדבר על אפיקי השקעה סולידיים בטרם נתייחס ראשית לאגרות חוב, למרות זאת, אגרות חוב כשלעצמן לא יכולות להיות הרכבו הבלעדי של תיק השקעות אשר מתעתד לצמוח ולהניב תשואה מסוימת למשקיע (כאשר אני מזכיר שהיעד אמור להיות מעל 7%), לעומת זאת, יש להן משקל רב כאמצעי שנועד להגן על התיק בהינתן מפולת, כמו גם אמצעי שבאמצעותו תוכלו לאזן את התיק שלכם.

 

אגרות חוב כגורם שמאפשר למשקיע הסולידי לאזן את התיק ולגדר רווחים

כלומר, אגרות חוב הן משקולת שמושכת אתכם לכיוון איזון נכון בתיק, כאשר אילו יש לכם 50% מן התיק אשר מושקעים במניות, כמו גם 50% אשר מושקעים באגרות חוב, לאור העובדה כי המכשירים הללו צומחים בקצב שונה בתכלית, תוכלו לאור הגידול שתחוו במניות (אשר יתלווה להגדלת חלקן היחסי בתיק שלכן) למכור חלק מהן ולקנות עם אותו כסף אגרות חוב, כמעין הבטחה מסוימת כי אשר רכשתם עד כה יוותר בידכם, עדיין מורכב? בואו נצלול לדוגמה לטובת הבהרה.

אילו יש בידי 100 דולר שמושקעים באגרות חוב, לעומת 100 דולר שמושקעים במניות (פיצול של 50% עבור כל מכשיר), נניח שלאחר מספר חודשים התשואה מן המניות הייתה 20% לעומת תשואה נגדית של – 5% מאגרות החוב. באופן טבעי בנקודת הזמן ההיא האיזון בתוך התיק שלי יהיה –
120 דולר ממניות, לעומת 105 דולר מאגרות חוב, כלומר חלקו היחסי של כל אפיק השתנה לכדי – 53% לטובת המניות, לעומת 47% מן האג"ח, זאת כאשר פער זה צפוי לגדול לאורך זמן במהירות.

לכן, איזון התיק כולל מכירת הרווח מאותן מניות עד כדי הקטנתן בחזרה לכדי 50% (מכירת ניירות ערך בשווי של 7.5$, וקנייה עם אותו סכום אגרות חוב בכדי להחזיר את האיזון לאשר היה). המשמעות היא שכעת הכסף שרכשתי עימו אגרות חוב בפעם השנייה הוא רווח מן המניות אשר אני שומר בצד ואינו יכול להפסידו (במרביתם המוחלטת של המקרים, כלומר כל עוד הגוף שהנפיק את אגרת החוב לא יפשוט רגל). 

בנוסף לכך, הכסף אשר הושקע ונצבר באותן אגרות חוב, יכול לשמש את המשקיע כשהשוק קורס ומחירי המניות ברצפה, כאשר באמצעות מכירת אגרות חוב ניתן לרכוש מניות בזול, מתוך ציפייה לתשואה משמעותית בשלב מתקדם יותר. כלומר, אגרות חוב משמשות את המשקיע ככלי גמיש שעימו הוא יכול לעת עתה לשנות ולהתנהל לנוכח מצבו של השוק, בעודו רותם את יתרונותיו למענו.

 

ייחודיותן של אגרות חוב והשוני בינם לבין מניות

בהמשך לכך, ראוי להבהיר מוקדם ככל האפשר, אגרות חוב אינן מניות, וככאלה הן מתנהגות ונעות באופי שונה בתכלית. הסיבה לכך היא שבניגוד למניה שבמסגרתה הרוכש מקבל אחוז או בעלות מחברה מסוימת, אגרת חוב היא הלוואה לטובת גוף (קונצרני/תאגידי או ממשלתי) בתמורה לריבית מסוימת. 

כמו כן, ניתן לאפיין את אגרות החוב כמכשיר פיננסי שבאמצעותו גופים שונים מקבלים מימון מגופים שונים, לדוגמה מדינות וחברות יכולות לרכוש כאחרון המשקיעים הפרטיים אגרות חוב של גופים אחרים. 

בנוסף לכך, אגרות חוב נבדלות זו מזו על רקע משך הזמן אשר מיועד להם, כלומר ניתן למצוא אגרות חוב לטווח קצר, טווח בינוני וטווח ארוך, כאשר הטווח נוגע למשך הזמן שבסופו מתחייב הגוף אשר הנפיק את החוב להחזיר את הסכום המדובר לגורמים המחזיקים בנייר הערך, קרי להחזיר ולשלם את חובו. 

כמובן שלאותה אגרת חוב יש אחוז ריבית אשר יכול להשתנות, כמו גם להיוותר על כנו במהלך כל החוב כשלעצמו, עובדה אשר מצריכה מהמשקיע לבחון בטרם הוא רוכש את נייר הערך האם מסלול הריבית המתוכנן תואם את צרכיו. 

 

דירוג אשראי כאבן בוחן בהקשרן של אגרות חוב ואג"ח זבל

זאת ועוד, כי תופעה מוכרת בשוק ההון היא הנפקתן של אגרות חוב אשר מכונות בעגת המשקיעים "אג"ח זבל", כאשר ההתייחסות הזאת נוגעת לכך שבשל דירוג האשראי הנמוך לה האגרה זוכה, בכדי לפתות משקיעים לרכוש אותה למרות זאת, היא מבטיחה תשואה גבוהה מאוד אשר עלולה להגיע למחוזות של 8% – 10%. 

לעומת זאת, ישמר המשקיע הסולידי מלהשליך את יהבו לעבר אג"חים שכאלו, שכן לעתים רבות מדובר בחברות אשר מבטיחות תשואות משמעותיות אף על פי כי אינן מתכננות לשלם את מלוא החוב, כיוון שהן מודעות לכך שלנוכח קשיים כלכליים אשר קיימים כבר עכשיו בחברה, היא עתידה להיכנס בהקדם להליך חדלות פירעון / פשיטת רגל, כאשר משמעו הוא גם הגעה להסדר עם הנושים השונים, קרי תשלום מופחת אם בכלל של החוב. 

לפיכך, בעת הצורך לבחור נייר ערך כדוגמת אגרות חוב, יוטב למשקיע אילו ישאל את עצמו – מה הסבירות שהגוף הנ"ל אשר את חובו אני רוכש יפשוט רגל בפרק הזמן בו אני מתכנן להחזיק במניה הזו, כמו גם – מדוע דירוג האשראי של אותו הגוף ממוקם כפי שהוא ממוקם.

לדוגמה, אילו מדובר בגוף כמו מדינת ישראל, אזי שהסיכוי שמדינת ישראל תפשוט רגל קטן עשרות מונים מאשר חברה אזוטרית אשר מציעה תשואה גבוהה ובעלת דירוג אשראי C, שכן אגרת חוב שכזו איננה מומלצת, בוודאי בעבור משקיע סולידי.

 

אגרות חוב ממשלתיות אל מול אגרות חוב קונצרניות 

זאת ועוד, כי ההפרדה בין אגרות חוב ממשלתיות לקונצרניות (קרי אגרות חוב שמונפקות על ידי גופים פרטיים) בוטה ומשמעותית גם כן. ההבדל נובע מן העובדה שלנוכח היותן של ממשלות גופים בעלי צבא, מנגנוני בקרה ומשרדים משומנים, כמו גם כאלו אשר כלכלה שלמה עומדת מאחוריהן ומזינה אותה מדי חודש בתשלומי מיסים, מפחיתים במידה לא מבוטלת את מידת הסיכוי שאותו גוף יפשוט רגל. 

לפיכך, התשואה אשר נלווית להשקעה באגרות חוב ממשלתיות, קטנה ופחותה מאשר מקבילתה במגזר העסקי, שם לנוכח מידת הביטחון הפחותה יותר שנלווית לרכישת חוב של חברה, כאשר זו יכולה לפשוט רגל במידת סבירות גבוהה יותר. 

לעומת זאת, ישנן חברות מצליחות ומפורסמות אשר הסיכוי שיפשטו רגל ביובל הקרוב נמוך עד כדי לא קיים, כיוון שרבות החברות הגדולות והמפורסמות במשק אשר פונות גם הן לידי הציבור הרחב בכדי לקבל מימון לתפעול פעילותיהן השוטפות.

בנוסף לכך, גם מדינות לעתים פושטות את הרגל ומודיעות על היעדר יכולתן לשלם את מלוא החוב כראוי, דוגמאות לכך ניתן לשאוב מארגנטינה (2001) רוסיה (1998) ובליז (2006), כאשר המשותף להן כאמור הוא הכרזה על אוזלת יכולתן לעמוד באשר הנפיקו והבטיחו למשקיעים. 

 

סיכום אגרות חוב 

כפי שניתן להבחין, אגרות חוב מאפשרות גמישות אשר הינה הכרחית למשקיע הסולידי בעת הבחנתו בהפיכת השוק לדובי, כמו גם כי ביכולתן להקנות לו שקט נפשי בעת הידיעה כי הוא צפוי לקבל תשואה קבועה אשר הינה בגדר "חוזה חתום" שלו עם הגוף שממנו הוא רכש את החוב, כאשר אותו גוף למעשה מחויב לשלם לבעלי החוב שלו בטרם יוכל לעשות שימוש ברווחיו. 

לכן, לאור היותן ערוץ השקעה בעל וודאות גבוה, כמו גם כזה אשר אינו נוטה לתנודתיות רבה, בנוסף למרחב הרב שהוא מאפשר למחזיקים בהן, יוטב למשקיע הסולידי להיעזר באגרות חוב כחלק מתיק ההשקעה שלו, כאשר עליו להפריד ולוודא כי אין בתוכן אגרות חוב אשר מתכסות באצטלה של ריבית גבוהה, אך אשר הסיכוי לצלוח את פדיית החוב קטן לאור דירוגי האשראי הנמוכים שלהן. 

 

מניות

זאת ועוד, כי פרט לנוכחותן של אגרות חוב אשר הינה בגדר חובה עבור משקיע סולידי אשר מבקש לקבל את תמורת כספו בטווח זמן קצר יחסית, מדובר רק בחלק המשלים לגולת הכותרת אשר מייצרת את מרביתו וחלקו הארי של ההון כחלק מהשקעה – מניות. 

במסגרת ההשקעה במניות יכול כל אדם לרכוש ניירות ערך כאוות נפשו, כאשר לנוכח זאת הוא זוכה לרכישת אחוז יחסי בהתאם לגודל הקנייה בחברה שממנה הוא קנה את הנייר. 

לעומת זאת, בשל אופיין התנודתי מאוד של מניות, אשר עלול להרים ולהצניח את מחירן לעתים בעשרות אחוזים מדי יום, כאשר ברור כשמש שמדובר במאפיין אשר עלול באותה מידה להרים ולהצניח את ליבו של המשקיע בהן, אין מקום לדון בהן בהרחבה במסגרת השקעה עבור משקיע סולידי.

לעומת זאת – קרנות ותעודות סל מהוות מוצר ביניים אשר נהנה מיתרונן של המניות, בעודו שומר על מצבו הקרדיולוגי של בעליהן תקין. 

 

תעודות וקרנות סל

לפיכך, מה זה בעצם קרנות / תעודות סל?  מבלי להתפלפל אודות ההבדל ביניהן, כל שראוי ונחוץ להבין בהקשרן הוא שמדובר למעשה באגד מניות אשר מנוהל על ידי קרן חיצונית, אשר אוגדת אותן ואוספת אותן למען מיקוד ההשקעה שלה במספר מניות אשר מקיימות את אותו רעיון או אשר נמצאות באותו סקטור.

 

מדוע תעודות וקרנות סל עדיפות על רכישת מניות?

כמו כן, תעודות סל מהוות מקרה קלאסי של שלם הגדול מסך חלקיו, בעיקר בעבור המשקיע הסולידי. הסיבה לכך היא שבעוד שבעת רכישת מניה מסוימת מסתמך המשקיע על הצלחתה של מניה בודדת, באמצעות רכישת תעודת סל הוא יכול להיחשף לכלל המניות (וכפועל יוצא מכך – החברות) אשר נמצאות באותו סקטור של אותה חברה, כאשר קיים יסוד סביר להניח שאילו אחת מהן תבצע גידול משמעותי ותצמח, כך גם מקבילותיה.

 

ישנם יוצאי דופן

הדבר לא מהווה עובדה גמורה, שכן ניתן להבחין גם במקרים בהן חברה אחת מחזיקה בפתרון ייחודי אשר שייך לה בלבד, וככזה רק היא מצליחה להתעלות מעל החברות המקבילות לה, דוגמה טובה לכך ניתן לשאוב מאמריקן איירליינס (AAL ג.נ מחזיק) אשר התנהלה יותר טוב ממקבילותיה השונות במשבר הקורונה, כאשר לנוכח כך ניתן לראות את יציאתה הזריזה יחסית מהבור העמוק אליו נקלעה בשיאו של המשבר.

 

ביזור הסיכון על פני מספר חברות שונות – בעודכם עדיין מאמינים בסקטור הרלוונטי

לעומת זאת, רכישת תעודת סל רחבה כדוגמת TAN (ג.נ מחזיק) אשר מכילה בתוכה מספר גדול של חברות אנרגיה ירוקה אשר זכו כולן לחידוש חוזים ויחס חמים יותר מהשלטון בוושינגטון לנוכח החלפתו של טראמפ אשר חיזק את ידן של חברות הדלקים, מאפשרת למשקיע לחסוך את מפח הנפש אשר נלווה להבנת השוק, אך פעולה באופן שאינו תואם אותו.

כלומר, לעתים בשל נסיבות נקודתיות אשר קשה לנו כמשקיעים פשוטים לחשב או להתוודע אליהן, מניות נכשלות וצונחות בעודן משאירות שובל אדום וכואב אשר מהווה אנלוגיה עצובה וקומית אודות כספי משקיעיהן. 

לכן, בעוד המשקיע רוכש אך ורק את תעודות הסל, הוא למעשה רוכש את השחט, במקום לחפש את המחט. בנוסף לכך, אילו אנחנו זוכרים שאנו דנים אודות אפיקי השקעה למשקיע הסולידי, אזי שמדובר למעשה בהתפשרות על רווח נאה אך קטן יותר, לעומת הסיכוי הבלתי מבוטל של היעדרו המוחלט של רווח כלל. 

בהמשך ישיר לדוגמה אודות TAN, אשר מורכבת מ- 10 חברות אנרגיה ירוקות שונות, ההשקעה בה הניבה מיום בחירתו של ג'ו ביידן תשואה של כ- 40%, בעוד שהשקעה נקודתית בחברות המרכיבות אותה עבור אותו פרק זמן, מעניקה במקרה הטוב 45%, כאשר במקרה הרע מדובר ב- 16%.

 

קרנות מחקות מדד

סוג נוסף של מכשיר השקעה סולידי יחסית הוא השקעה על בסיס קרנות מחקות מדד, הקרנות הללו למעשה רוכשות את חלקן היחסי של מניות אחרות (בדומה לשאר קרנות הסל) אך הן פועלות באופן עיוור על בסיס המדד אותו הן מחקות.

כלומר, אילו נבחן קרנות מחקות מדד כדוגמת BBJP (ג.נ מחזיק), נראה כי מדובר בקרן מטעם בית ההשקעות J.P Morgan העולמי, אשר מחקה באופן יחסי את ניירות הערך הבולטות במדד הניקיי היפני. 

היתרון הרב שנלווה לגישה זו הוא היעדר הצורך לברור ולהתלבט באיזה סקטור יש להשקיע, כאשר ההשקעה נעשית ממעוף הציפור אל מול כלכלה שלמה, כלומר, רכישת BBJP מהווה אמונה מסוימת ביכולתה של כלל הכלכלה היפנית להמריא ולעלות מעלה, כאשר רק צעד אשר יפגע באותה כלכלה כולה – יכול לגרום למהלך להפוך ללא כדאי.

 

קרן מחקת מדד S&P 500

כמו כן, אילו נבחן את ביצועי הקרנות הללו בעבור מדד ה- S&P 500 אשר מכיל את 500 החברות הגדולות ביותר בכלל ארצות הברית, אזי שהמדד הנ"ל הניב תשואה ממוצעת עבור שנה בעשרות השנים האחרונות, נגיע לכדי 8%-9% תשואה מדי שנה. 

לכן, ישנם רבים אשר משוועים להשקעה סולידית ובטוחה יחסית, אשר מפנים את פניהם לעבר השקעה במדד שכזה, לאור העובדה כי מדובר במדד יציב והחזק ביותר בעולם, כאשר בתוכו נמצאים לא פחות מ- 31.61 טריליון דולר. 

לפיכך, בהינתן שאלת ההשקעה הסולידית שלשמה התכנסנו, קרן מחקה מדד עבור ה- S&P 500 עונה כמעט לחלוטין על הדרישות השונות. כאשר ישנם גופי השקעות רבים אשר מציעים את המעקב אחר אותה קרן, כדוגמת – SPLG, IVV, VOO, SPY ולבסוף – IVW (ג.נ מחזיק).

 

סיכום תעודות וקרנות סל

תעודות וקרנות סל הן כיום המכשיר היעיל ביותר שעומד בפני אדם אשר מבקש להנות מתשואת השוק, מבלי לכרוך זאת בהפסדים דרמטיים. כלומר, אין לראות בכך עדות לחוסנן של תעודות סל מפני נפילות, שכן גם הן בדומה לכל נייר ערך יכולות לנוע מעלה ומטה, אך מדובר במכשיר אשר מחשב באופן יחסי בהתאם לשוק את משקלן של כל מניה ומניה, כאשר לנוכח כך הסיכוי שכלל התעודה תיפול טמון באותו סיכוי שכלל הסקטור יפול.

לדוגמה, אדם שהשקיע בסקטור התעופה בטרם הקורונה כנראה חווה מפולת משמעותית בערכן של ניירות הערך שרכש, כעדות לאמונה בסקטור אשר הותירה את בעליה עם מפח נפש וחור בכיס. לעומת זאת, בהינתן ביזור תיק מניות על פני מספר רב של מכשירים כאלה, כפי שקורה לעתים רבות אצל משקיעים אשר מחלקים את הפלח המנייתי בתיק שלהם לכדי 5-6 תעודות שכאלו, הסיכוי כי כלל הסקטורים הללו יפגעו קטן עשרות מונים מן הסיכוי שמניה נקודתית טובה ככל שתהיה תבצע את אותה צניחה.

 

קרנות ריט (REIT) 

בנוסף לכך, קרנות ריט הן קרנות אשר רוכשות ומחזיקות נדל"ן מסחרי / פרטי אשר מושכר בעבור הציבור הרחב ברחבי העולם, כאשר הן משלמות (על פי חוק) מכספי השכירות אשר נגבים לבעלי המניות תשלום חודשי, כאשר לנוכח זאת המחזיק בנייר הערך יכול להפוך לבעל נכס מניב בן רגע. 

כלומר, קרנות ריט הן מוצר ייחודי אשר עלול במידה מסוימת לקרוץ למשקיע הסולידי, מפאת העובדה כי הן מאפשרות למשקיע להחזיק בנדל"ן מניב, כלומר כזה אשר מפריש לו מדי חודש תשואה, אך זאת מבלי לכרוך בכך את כלל העלויות והעיסוק אשר נלווה להחזקה בנדל"ן ותפעולו השוטף.

היתרונות אשר נלווים לכך הינם ברורים, נדל"ן מפחית את הסיכון בתיק לאור היותו מושפע מגורמים שונים מאשר מרבית החברות בשוק ההון, זאת בנוסף לגידור הנכס מפני אינפלציה, שכן האינפלציה מגולמת בשכר הדירה אשר עתיד לעלות לנוכח קיומה.

יתרה מכך, מדובר באמצעי הכנסה פסיבי אשר מכניס למשקיע כסף בטרם האחרון מכר את נייר הערך, זאת מכיוון שבעלי קרנות הריט מחויבים לשלם ראשית כל 90% מן ההכנסות לבעלי המניות אשר מצפים ל"שכירות", בטרם יוכלו לעשות שימוש בכסף לכל מטרה האחת.

לעומת זאת, ישנם גם טיעונים נגד החזקה בכלי שכזה, שכן לאור החובה לשלם 90% מן ההכנסה למען תשלום דיבידנדים קבועים, קטנה יכולתה של הקרן להשקיע בעצמה ולהתפתח ולהפוך לצומחת ורווחית יותר.

 

קרנות ריט – לא חסינות מנפילות ומתאימות לאפיזודות קצרות בלבד

בנוסף לכך, קרנות הריט עלולות ליפול לתנודתיות משמעותית בדומה לאשר קרה במשבר הסאבפריים ב- 2008, כאשר דאז מדד קרנות הריט צנח חופשית מטה בכמעט 80%, כמו גם כי היכולת של המשקיע לאזן את תיקו נפגעת מתוקף התנודתיות בנדל"ן. 

לפיכך, בעבור המשקיע הסולידי קרנות ריט עלולות לקרוץ בעיקר עבור פרק זמן קצר ונקודתי, כמו גם לאלו אשר מאמינים שסקטור הנדל"ן כשלעצמו שווה וראוי להיות מושא להשקעה. 

 

השקעה בזהב

לבסוף, ערוץ השקעה אשר יכול למצוא חן בעיקר בעבור משקיעים סולידים אשר מתעתדים לעשות שימוש בכספם בטווח הזמן הקרוב הוא רכישת סחורות בדגש על רכישת זהב. רכישת סחורות מתבצעת באופן דומה לרכישת ניירות ערך שונים, כאשר אין הדבר אומר שאילו תרכשו אונקיית זהב היא צפויה להישלח אליכם בדואר בהקדם האפשרי, אלא כי למעשה הפכתם לבעלים החוקיים (בהתאם לאופן בו תבחרו להשקיע – ETF או קנייה ישירה) של כמות זהב מסוימת אשר מאוכסנת עבורכם. 

כמו כן, ניתן להשקיע בזהב דרך קרנות אשר מחזיקות בזהב כחלק מפורטפוליו ההשקעה שלהן, כמו גם כי ניתן להשקיע דרך רכישת מטבעות זהב כשלעצמן כאשר אלו אכן נשמרות אצל המשקיע.

 

השקעה בזהב – דווקא לעת משבר

היתרון בזהב מורגש בעיקר לעתות משבר, אז לנוכח החשש הרב שקיים בשוק מפני מפולת ואובדן ערך המניות, רבים ממהרים לרכוש נכסים פיזיים ומוחשיים כדוגמת זהב אשר מאז ומתמיד היה בעל ערך רב למין האנושי. 

בהתאם לכך, ניתן לראות תנועה בעלת יחס הפוך בין ערכו של הזהב לבין מצב שוק ההון, כאשר די בעובדה זו בכדי לסייע למשקיע הנבון לפלס דרכו כלפי תשואה חיובית, על גבי אדוותיו של כסף טיפש שנע מצד לצד לעת משבר. 

 

לסיכום 

כפי שניתן להבחין לעיל, למשקיע הסולידי קיימות מספר רב של אופציות ואפשרויות אשר באמצעותן הוא יכול להגיע לכדי תיק השקעות מסודר ומאוזן, כמו גם כזה אשר יכול להקנות לו שלוות נפש מסוימת לעת מפולת או קריסה.

זאת כאשר אילו המשקיע נאלץ להתבונן באובדן ערכן של חלק מניירות הערך שלו, אזי שמרכיבים כדוגמת זהב ואגרות חוב יהיו שם כדי לשמור על חלק בלתי מבוטל מהונו, כמו גם כאשר בעת נפילה שכזו אשר שומה על כל שוק שתתרחש מעת לעת, מתאפשר למשקיע לבצע רכישה מהירה של נכסים במחירים זולים. 

לעומת זאת, אילו נמצא משקיע בטרם ביצועה של משיכה מסיבית של כספים מפאת היאלצו בהקדם לבצע פעולה כלכלית גדולה, כדוגמת רכישת דירה, ייתכן וכי עליו אף להבין כי אין בידיו את הפריבילגיה לבצע השקעות כרגע, שכן הכלל הבסיסי והקדום ביותר בשוק הינו שלכל השקעה נלווה סיכון.

בנוסף לכך, משקיע אשר מחפש פתרון קל ופשוט מבלי להשקיע זמן רב במעקב אחר שוק ההון או בברירת המניות שבתוכו, יכול להסתמך על נתוני העבר המבוססים, ולהשקיע במדד רחב ועוצמתי כדוגמת – S&P 500, כאשר האחרון עונה לצרכים אשר תיארנו כאן בהצלחה רבה, אך עליו לקחת בחשבון כי גם מדד זה אינו חף מנפילות, כאשר היו שנים בהן הניב תשואה שלילית, אך נכון לכתיבת שורות אלו ועל סמך 90 שנות פעילות, תמיד התעלה עליהן ובצורה מרשימה. 

לבסוף, תיק אידיאלי עבור כל משקיע צריך להיתפר למידותיו האישיות ולנוכח אורח חייו ומידת הצורך שלו בכסף המושקע, כאשר תמהיל של רוב רובם של המכשירים אשר הוזכרו לעיל, מהווה צעד קריטי למען הקטנת הסיכון, כמו גם למען מתן תשואה שעונה לאשר הגדרנו. 

כל המובא לאיל אינו מהווה ייעוץ השקעות המתחשב בצרכיו, נתוניו, מצבו הכספי, נסיבות ומטרות השקעתו המיוחדות של כל אדם, או תחליף לייעוץ כאמור. אין לראות בכל האמור המלצה ו/או ייעוץ מקצועי מכל סוג. כל הפועל על סמך הכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד. ט.ל.ח

נשמח לעמוד לשרותכם בכל נושא

השאירו את פרטיכם
ונציגנו יחזרו אליכם בהקדם

כתבות נוספות בנושא