מכירה רעיונית של נירות ערך – טריק משתלם?

לקבלת הצעת מחיר השאירו את פרטיכם.

במסגרת פעולת המכירה הרעיונית, בעל מניה מוכר את המניה שבבעלותו, ובפועל נשאר עדיין הבעלים של אותה מניה.

לכן פעולת המכירה הזו נקראת מכירה 'רעיונית'. כיצד הפעולה אפשרית? ואיך היא תורמת לבעלי מניות מבחינת תשלום מס? האם מדובר בכלל בפעולה חוקית? כל התשובות, במאמר שלפניכם.

 

מהי מכירה רעיונית? 

מכירה רעיונית ורכישה רעיונית הן פעולות וירטואליות אשר מתבצעות בשוק ההון, במובן זה שהן מתקיימות באופן רעיוני בלבד.

הפעולה היא רעיונית גרידא משום שהלכה למעשה המנייה לא נרכשת בבורסה. תחת זאת, נקבע במועד מסוים מחיר המניה, כלומר שערה בשוק, שעל פיו ייקבע גובה רווח ההון. בפועל, מדובר על פעולה כפולה – מכירת נייר ערך ומייד לאחר מכן רכישתו באמצעות עסקה מחוץ לבורסה.

מטרת מכירות ורכישות רעיוניות היא לאפשר למשקיעים 'לשחק' עם תשלום המס – בסופו של יום, לאחר טריק המכירה הרעיונית (מכירת נייר הערך ורכישתו ממש לאחר מכן), ניירות הערך נשארים בידי המחזיקים הקודמים שלהם. יחד עם זאת, מאחר שבוצעה פעולת מכירה, על המוכר לשלם מס עבור רווחי ההון שצבר לכאורה.

בכך, מתאפשרת פעולת המכירה על פי שיעור תשלומי המס במועד של המכירה הרעיונית, ולא לפי שיעור המס במועד בו תימכר המנייה בפועל.

על כן, מנגנון זה נועד להגן על הסוחרים ועל הסוחרות ממכירה בעיתוי שיפגע ברווחים לאור שינויים בדרישות המס. 

 

כיצד מתבצעת המכירה הרעיונית? 

הפעולה הווירטואלית של המכירה מגלמת בחובה גם רכישה מיידית של ניירות הערך. במילים אחרות, בעת המכירה של ניירות הערך נעשית גם רכישתם. הרכישה עצמה מתבצעת באמצעות עסקה חוץ בורסאית – כלומר, מי שמוכר את המנייה באופן רעיוני, מוכר אותה ומשלם כאמור גם את גובה המס הנתון.

מיד לאחר המכירה, המשקיע רוכש אותה בשנית, לפי גובה מחיר הסגירה שלה בעת ביצוע המכירה הרעיונית.

כמו כן, הפעולה המתבצעת מתייחסת כלפי הסכום המלא של ניירות הערך של חברה או של גוף מסוימים, ולא ניתן לבצע את הפעולה רק כלפי חלק מניירות הערך ששייכים לאותו המקור. 

 

לשם מה נחוצה מכירה רעיונית? 

מכירה רעיונית היא פעולה שמסייעת לסוחרים לקבל את רווחיהם על פי שיעורי המס הנמוכים ביותר. לא מדובר בתמרון של המנגנון, אלא באמצעי מוסדר למכירה מבלי להיפגע מעלייה בשיעורי מס, כפי שמתרחש מעת לעת.

אף על פי כן, יחד עם היותה פעולה חוקית (כפי שיבואר להלן), אין ספק כי מדובר בפעולה מתוחכמת למדי, ולכן היא מוכרת בפי רבים כ- 'טריק המכירה הרעיונית'. 

 

האם מכירה רעיונית היא חוקית? 

למרות התחכום והתמרון שקיימים במכירה רעיונית, מדובר אכן בפעולה חוקית ומוסדרת. יתרה מזאת, מדובר בכלי ממשלתי שהסדיר משרד האוצר לטובתו: בפועל הוא מונע מכירה המונית של ניירות ערך שעלולה להוביל לפגיעה חמורה בבורסה, דבר שיתכן שיקרה בתקופות מעבר בהן ישנה עלייה בשיעורי המס של רווחי הון. 

דוגמא למניעת הפגיעה בניירות ערך ובמשקיעים עקב עלייה בשיעורי מס, ניתן למצוא בתקופת המעבר שבין שנת 2011 ל- 2012, תקופה בה נעשו שינויים דרסטיים בכל הנוגע לשיעור המס, זאת לאור החלטות ועדת טרכטנברג. הממשלה אפשרה מכירה רעיונית של ניירות ערך בשנת 2011, בה גובה המס היה נמוך מזה שעתיד היה להיקבע לשנת 2012: 20% שיעור מס על רווחי הון בשנת 2011, לעומת 25% מס לשנת 2012.

כך, מי שמכרו את מניותיהם בשנת 2011 – כפי שאיפשר להם החוק בצורה חוקית ומסודרת, נהנו משיעור מס נמוך יותר. 

 

מהו המיסוי של רווחי ההון לאור מכירה רעיונית? 

שיעורי המס על רווחים של אזרחים ישראלים מתחלקים לשניים, בהתאם לסוג הרווח המתקבל:

 1. מס על הכנסה חייבת מיגיעה אישית.
 2. מס על רווחי הון.

על פי סעיף 121, הכנסה חייבת מיגיעה אישית, דהיינו, הכנסה שהפקיד אדם ממשלח יד כעצמאי או כשכיר בשנת המס, תהיה מחויבת בשיעור מס בהתאם למדרגת המס בה ההכנסה נמצאת:

 • הכנסה של 74,640 שקלים לשנה תמוסה בשיעור של 10%.
 • הכנסה של 74,641 שקלים – 107,040 שקלים תמוסה בשיעור של 14%.
 • הכנסה של 107,041 – 171,840 תמוסה בשיעור של 20%, וכן הלאה.

בניגוד לכך, אזרחי ישראל ממוסים על רווחי הון באופן שונה, כאשר סעיף 89(ב) קובע כי מס רווחי ההון יעמוד על שיעור מקסימלי של 25%.

המס שמחויב על רווחי הון במקרים אלו משולם על הרווח הריאלי, כלומר רווח שנוצר עקב עלייה של מחיר המנייה עד למועד מכירתה הרעיונית.

כך לדוגמא, נניח כי משה רכש מניה מחדווה במחיר של 250 שקלים ב- 01/06/2019. מניה זו, נרכשה על ידי חדווה ב- 50 שקלים, ביום הנפקתה. את אותה מניה משה מכר לדוד ב- 500 שקלים ב- 01/01/2020. בתאריך 01/07/2020, עלה ערך המניה, ועמד על 800 שקלים.

 

נציג את הנתונים בטבלה הבאה:

עסקה: עסקה א: משה רוכש מחדווה עסקה ב: משה מוכר לדוד עסקה ג: מכירה רעיונית של דוד
תאריך: 06 / 2019 01 / 2020 07 / 2020
מחיר: 300 שקלים 500 שקלים 800* שקלים
שיעור המס 25% 25% 25%

*מדובר בעסקה רעיונית, במסגרתה דוד מוכר באופן רעיוני את המניה, ורוכש אותה לאחר מכן, כך שהמניה נשארת בבעלותו. יחד עם זאת, לעניין תשלום המס, תוכר המכירה, ועל דוד יהיה לשלם מס בגין רווחי הון. 

מאחר שמדובר במס המשולם על רווחי ההון הריאלי, שיעור המס לתשלום יהיה מכפלת שיעור המס ברווח ההון הריאלי בלבד.

כך למשל, דוד רכש את המניה מחדווה ב- 300 ומכר אותה ב- 500, כך שרווח הון הריאלי עליו ימוסה דוד יהיה 200 שקלים בלבד.

בנוסף, גם דוד, שמכר באופן רעיוני את המניה שנמצאת כעת בבעלותו, ימוסה על רווחי ההון הריאליים שצבר בלבד. במקרה שלו, מדובר בפיתרון המשוואה הבאה: 800 (ערך המניה במועד מכירתה הרעיונית) פחות 500 (המחיר בו רכש דוד את המניה), ולכן רווח ההון הריאלי יעמוד על 300 שקלים. 

 

עסקה: עסקה א: משה רוכש מחדווה עסקה ב: משה מוכר לדוד עסקה ג: מכירה רעיונית של דוד
רווח הון ריאלי 250 שקלים 200 שקלים 300 שקלים
מס לתשלום 62.5 שקלים 50 שקלים 75 שקלים

 

איך נעשית המכירה הרעיונית? 

המכירה נעשית דרך פנייה בכתב אל הגופים שסוחרים בבורסה, לרבות בנקים, בתי השקעות ועוד. על הפנייה לכלול את ניירות הערך הנידונים למכירה הרעיונית ועליה להיעשות כך שהמכירה והרכישה יתבצעו במועדים שמאפשרים את תשלום המס הנמוך. 

 

האם כולם יכולים לבצע מכירה רעיונית? 

לא, פעולה זו אפשרית רק עבור יחידים, כולל בעלי שליטה ומייסדים, או לחלופין עבור חברות מסוימות אשר תקנות חלק ב׳ של חוק התיאומים אינן נוגעות להכנסותיה.

כמו כן, הפעולה אפשרית עבור רווחי הון ואינה ניתנת לביצוע במקרי הפסד. עוד חשוב לציין, כי מכירה רעיונית אינה מותרת עבור נותני שירותים שמחזיקים בניירות ערך של גורמים אחרים כחלק מעיסוק של מסחר בתשלום. 

 

האם כל ניירות הערך ניתנים למכירה רעיונית? 

החוק לא מאפשר למכור את כל סוגי ניירות הערך באמצעות טריק מכירה רעיונית. להלן יוצגו ניירות ערך שנכללים ברשימת ניירות הערך אותם ניתן למכור באופן רעיוני:

 1. פיקדון בבנק ופוליסות חסכון. 
 2. אגרות חוב ממשלתיות
 3. אגרות חוב שנחסרות בישראל.
 4. אגרות חוב שאינן נסחרות בישראל. 
 5. יחידות של קרן נאמנות פטורה או מעורבת. 
 6. מניות ואופציות שנחסרות בישראל או בבורסה בחו״ל. 

 

האם המכירה הרעיונית משתלמת? 

לכאורה נדמה שמכירה רעיונית היא אלטרנטיבה אידאלית. ברם, בפועל ישנם שיקולים שונים לכאן ולכאן שקובעים האם אכן מדובר בפעולה משתלמת.

להלן מספר חסרונות אפשריות בפעולת המכירה הרעיונית:

 1. העמלות הבנקאיות על פעולה זו תקפות על שני הצעדים שכלולים בפעולה, כלומר הן על המכירה הרעיונית והן על המכירה הרעיונית. למשל, אם עמלת המכירה עומדת על 0.1% ועמלת הרכישה עומדת גם היא על 0.1%, עלות הפעולה תהיה כפולה: כ-0.2% מסכומה. כמו כן, יש לציין כי ישנם מקרים בהם העמלה על המכירה הרעיונית תהיה נמוכה מהעמלה הרגילה. 
 2. העובדה כי הפעולה אפשרית רק עבור סך כל ניירות הערך מגוף מסוים גם היא מהווה חיסרון שפוגע במידת ההשתלמות של המכירה. 
 3. את המס על רווחי הון יש לשלם בעת מכירת הניירות, כלומר ברגע מימוש המנייה. בכך המכירה הרעיונית פוגמת בתשואה הפוטנציאלית שניתן להרוויח במידה והמשקיע היה ממתין מספר שנים נוספות עד למכירתה ובכך היה דוחה את תשלום המס. 
 4. בפעולה הווירטואלית יש ממד של סיכון, משום שיתכן כי מחיר המניה ירד, וזאת ללא אפשרות של החזר על המס שכבר שולם בעת המכירה הרעיונית. 

 

לצד החסרונות הלא מעטים שקיימים בטריק המכירה הרעיונית, לעיתים אכן המכירה הרעיונית משתלמת. ישנם שיקולים אשר יש לתת עליהם את הדעת כדי לבחון זאת. נציג אותם להלן: 

  1. שנים בהן מתקיימת עלייה בגובה המס על רווחי ההון וניתן לבצע את המכירה לפי גובה המס לפני מועד העלייה. 
  2. אפשרות לקיזוז הפסדים שנובעים מהשקעות אחרות, אל מול רווחי המכירה הרעיונית שנתונים לגובה מס נמוך. 
  3. הערכה של גובה התשואה העתידית מעניקה תמונה רחבה לגבי כדאיות המכירה הרעיונית. כלומר יש לחשב אומדן של גובה התשואה אל מול גובה הרווח מהפער בין תשלומי המס בעת המכירה הרעיונית. 
  4. השקעה לטווח קצר בניירות ערך מגדילה את הכדאיות של המכירה הרעיונית בעוד השקעה של טווח ארוך מפחיתה את הכדאיות. 
  5. במידה והרווחים עד למועד שינוי גובה המס הם גבוהים, גדלה הכדאיות למכירה הרעיונית, וזאת במטרה למנוע תשלום מס גבוה. 

 

 • אפשרויות לעמלות בנק נמוכות מייעלות את המכירה הרעיונית. 

 

 

לסיכום

מכירה רעיונית היא אמצעי שנועד לשם הנמכת תשלום המס על רווחי הון במידה ותשלום זה עתיד להשתנות ולגבוה.

אכן, ישנם מקרים בהם המכירה הרעיונית היא פתרון מיטבי לסוחרים בניירות ערך, אשר זכאים לבצע פעולה זו. אולם, ישנם שיקולים שונים אשר יש לקחת בחשבון טרם הנקיטה באמצעי זה.

קיימים מקרים בהם החסרונות גוברים על היתרונות, ובפרט, מקרים בהם הרווחים העתידיים גבוהים מהרווח שנובע מההבדלים בין שיעורי תשלומי המס, ובכך הפער הפעולה הרעיונית הופכת לבלתי משתלמת.

נשמח לעמוד לשרותכם בכל נושא

השאירו את פרטיכם
ונציגנו יחזרו אליכם בהקדם

כתבות נוספות בנושא