כל מה שצריך לדעת על דילול מניות

לקבלת הצעת מחיר השאירו את פרטיכם.

החזקה במניות, מבטאת קשר ישיר שיש לבעל המניות עם החברה.

המניות נרכשות בסכום מסוים – מחיר התחלתי, כאשר לעיתים מחירי המניה עולים, מה שמניב לבעליהן רווח פוטנציאלי, ולפעמים המחרים יורדים, מה שיוביל להפסדים.

לעיתים נוצר מצב של דילול מניות, תופעה הגוררת ירידות שווי של מניות, לפחות בפוטנציאל. אז מהו דילול מניות? מתי ולמה הוא מתרחש? וכיצד הוא משפיע על משקיעות ומשקיעים? על כך תוכלו לקרוא במאמר הבא.

 

על הנעשה בשוק ההון

שוק ההון הוא עולם בפני עצמו, עם מערכת מונחים, חוקים ונורמות משלו. לעתים, קשה לנו להבין מה בדיוק קורה שם, משום שהנכסים המדוברים אינם נראים לעין, וכמו מתנהלים במערכת נפרדת מזו המוכרת לנו מחיי היומיום. אנשים רבים, ובכללם משקיעות ומשקיעים, אך גם אנשים מן השורה – מחזיקים במניות של חברות שונות. חלקן מקנות להם גם שליטה בחברה, וחלקן רק משקפות את הערך היחסי של המחזיק משווי החברה. 

 

מהי מניה?

מניה היא נייר ערך, שהוא סוג של נכס פיננסי, המונפק על ידי חברות שונות, פרטיות וציבוריות כאחד. המניה נסחרת בבורסה, ומשקפת הלכה למעשה את שווי השוק של החברה. אולם, שווי של מניה נגזר לא רק משווי השוק של החברה, אלא גם מכמות המניות שהחברה מנפיקה.

עלייה בשווי השוק של חברה ללא שינוי בכמות המניות, בהכרח מעלה את הערך הכספי של המניה. ולהיפך – ירידה בשווי השוק משמעותה ירידה בערך המניה.

למשל, אם שווי השוק של חברת "ערך" הוא 10,000 דולר, והיא מנפיקה 1000 מניות – הרי שהערך הכספי של כל מניה הוא 10 דולר. אם שווי השוק של החברה יעלה ל- 15,000 דולר, תהא הסיבה אשר תהא, שוויה הכספי של כל מניה יעלה ל- 15 דולר בהתאם.

 

מה מעניקה המניה לבעליה?

ברוב המקרים, מניה איננה רק משקפת ערך כספי, אלא מגלמת זכויות בעלות על החברה. כך למשל, אם שתי משקיעות יקנו את 1000 המניות של חברת "ערך" באופן שווה, 500 מניות כל אחת, לכל אחת מהן תהיה זכות הצבעה שווה בדירקטוריון החברה.

אולם, אם משקיעה אחת תקנה 750 מניות, והאחרת את 250 המניות הנותרות – הרי שעל כל קול של האחרונה, למשקיעה הראשונה יינתנו שלושה קולות בהצבעה – כלומר תהיה לי שליטה גדולה פי שלושה על החברה.

 

מתי מניה היא רווחית?

על מנת להרוויח מעסקה של מניות, בדומה לכל מוצר כלכלי באשר הוא, פיננסי או אחר, יש למכור אותן במחיר גבוה יותר מאשר המחיר בו הן נקנו. מנקודת המבט של המשקיעות והמשקיעים, אם שווי השוק של החברה גדל מאז שהם קנו את המניה – הרי שמכירה שלהן תהיה רווחית. הרווח יהיה, כצפוי, ההפרש בין המחיר בו נקנתה המניה ובין המחיר בו היא נמכרה.

אך מה גורם לשווי של חברה לעלות? בדרך כלל, כאשר חברה נמצאת בתחילת דרכה, שווי השוק שלה יהיה נמוך. ככל שהיא תתפתח יותר, ותציג יותר הצלחות או פוטנציאל אמין להצלחות עתידיות – שווי השוק שלה יעלה.

 

גורמים לעליית שווי מחירי מניות של החברות השונות

לעתים ישנן עליות חד פעמיות הנובעות מאירוע מסוים, יוצא דופן ולעתים אף לא צפוי: מיזוג עם חברה מצליחה ומוכרת אחרת, השקה של מוצר חדש, פרסום חריג מעל במה מכובדת וכדומה. 

באופן דומה, שווי השוק של חברה יכול גם לרדת, באותה מידה בה הוא יכול לעלות. הכל תלוי באופן ההתפתחות של המוצר או החברה, וכן בגורמים חיצוניים כמו התחרותיות בשוק הספציפי בו נמצאת החברה, משברים לאומיים או עולמיים ועוד.

שוק ההון מאופיין בתנודתיות רבה, בדיוק בגלל גורמים אלה. לכן, הרווחיות של מניה בדרך כלל נמדדת בטווחים בינוניים וארוכים, ולא בטווח הקצר, דהיינו בהבדלים שבין היום ומחר. כאמור, הרווחיות של מניה נובעת מכך ששוויה בתקופה אחת הייתה גבוהה יותר מאשר בתקופה קודמת – וזאת ללא תלות בירידות ועליות שהיו בדרך, רבות וקיצוניות ככל שתהיינה.

אולם, לעתים שווי של מניה עלול לרדת גם אם שווי השוק של החברה נשאר בדיוק אותו הדבר. ירידה כזו יכולה להתרחש עקב דילול מניות.

 

דילול מניות – מתי הוא מתרחש?

דילול מניות קורה כאשר מונפקות מניות נוספות של החברה, אך שווי השוק של החברה לא עולה בצורה מספיקה בכדי לפצות על כך.

כאמור, ערך של מניה משקף את חלקה היחסי של המניה מתוך שווי השוק הכולל של החברה. אם לחזור לחברת "ערך" מהדוגמא הקודמת, העובדה שכל מניה שווה ל-10 דולר נובעת מכך ששווי השוק של החברה הוא 10,000 דולר, ולחברה יש 1000 מניות.

אולם, אם חברת "ערך", תנפיק 1000 מניות נוספות, ושווי השוק ייוותר על כנו – שוויה של כל מניה ייחתך בחצי וירד ל-5 דולר בלבד. אם במקביל להנפקת המניות שווי השוק של החברה עלה ל-15,000 דולר, ערכן של המניות עדיין ייפגע, אך פחות, ויעמוד על 7.5 דולר במקום 10. במקרה המתואר, רק הכפלה של שווי השוק של החברה תותיר את הערך של כל מניה ומניה באותה רמה.

הדילול לא עלול להשפיע רק על הערך של המניות, כי אם גם על השליטה של כל משקיעה בחברה. אם לפני ההנפקה הנוספת המשקיעות חילקו שווה בשווה את המניות, כך שלכל אחת 500 מניות ו-50% שליטה בחברה, אך את כל 1000 המניות הנוספות קנתה משקיעה חדשה הנכנסת לשוק, הרי שכעת לכל אחת מהמשקיעות הוותיקות יש רק 25% שליטה בחברה, ואילו למשקיעה הטריה יש את 50% השליטה הנותרים.

 

מדוע חברות מנפיקות מניות נוספות?

לחברות ישנם מגוון מניעים להנפיק מניות נוספות. למשל, ניתן להנפיק מניות על מנת לתת אותן כהטבה למשקיעות או לעובדות בחברה, כתגמול לעבודה יוצאת דופן או כתמריץ להישארות בחברה. אפשרות נוספת היא המרת איגרות חוב של החברה למניות.

מהלך פופולרי נוסף הוא פיצול מניות, הגורם למעשה להכפלה של מספר המניות ולהורדת הערך של כל אחת מהן בחצי. מניע לפעולה כזו יכול להיות, למשל, ערך גבוה מדי של כל מניה בודדת, מאפיין שעלול להרחיק משקיעים פוטנציאליים, או להקשות על המסחר באופן כללי.

ישנן סיבות נוספות בגינן חברה תרצה להגדיל את מלאי המניות, אולם הכל צריך להיעשות בהתאם לחוזים הספציפיים לאורם נקנו המניות. בהקשר של דילול מניות, בעלי מניות מסויימים יכולים לחתום על חוזה הכולל סעיף אי-דילול, ובכך למעשה למנוע השפעה של דילול מניות על הערך של המניה או על חלקם היחסי בשליטה בחברה, כפי שיוסבר בהמשך.

 

האם דילול מניות משפיע גם על אופציות?

התשובה היא כן. אופציה היא כתב התחייבות, לפיו בעלת האופציה יכולה לרכוש מניה בעתיד (בתקופה מוגדרת היטב מראש) במחיר הנקוב בכתב ההתחייבות. כך, גם אם ערך המניה גבוה יותר מהמחיר הנקוב – בעלת האופציה תוכל לרכוש מניה במחיר הנמוך יותר, ובכך להרוויח באופן פוטנציאלי את ההפרש בין שווי המניה ובין המחיר בו היא נקנתה.

דילול מניות יכול להשפיע על הכדאיות של מימוש אופציה בדיוק באותו האופן בו הוא משפיע על המניות עצמן: ייתכן שבעקבות הדילול, ובהתאם לתזמון שלו ביחס לתקופה בה ניתן לממש את האופציה, ערך המניה יצנח אל מתחת למחיר הנקוב, וכך כבר לא יהיה משתלם לבעלת האופציה לממש אותה.

יחד עם זאת, דילול מניות לא יכול לגרור להפסד של ממש עבור בעלת האופציה, אלא רק למנוע ממנה רווח פוטנציאלי. זאת משום שאופציה איננה נכס בפני עצמה, אלא רק יכולה להניב רווח בתנאים מסויימים. 

במילים אחרות, אי מימוש של אופציה איננו גורר הפסד. לכן דילול מניות, במקרה הגרוע ביותר יכול לבטל או להפחית את הכדאיות שבמימוש אופציה, אך לא יכול לגרור ירידה בערך הוני ממשי של נכס פיננסי כלשהו.

 

האם דילול מניות בהכרח פוגע בשווי המניה?

על פי הגדרתו, דילול מניות מתרחש כאשר שווי המניות נפגע. הנפקה של מניות נוספות, לעומת זאת, לא בהכרח גוררת פגיעה בשווי המניה.

לפיכך, יש להבחין בין שני מקרים. הנפקת מניות נוספות שגורמת לדילולן, ומשכך מורידה את הערך של כל מניה ומניה, לעומת הנפקת מניות המלווה בעלייה בשווי השוק של החברה כך שבסופו של תהליך לא נגרם דילול, וערכה של כל מניה נשאר, לכל הפחות, כפי שהיה.

 

כיצד דילול מניות משפיע על משקיעות ומשקיעים לרעה?

עבור המשקיעות והמשקיעים שכבר יש ברשותם מניות של החברה, דילול מניות בדרך כלל גורר ירידה ברווחים העתידיים. יחד עם זאת, חוזים רבים מגנים על הערך של מניות במקרה של דילול. סעיף אי-דילול יכול להגן בשני אופנים שונים.

אופן אחד הוא הורדה של מחיר המימוש של המניה עבור המחזיקים במניה, באופן שיפצה אותם על הירידה בערך המניה שנבע מהדילול.

אפשרות נוספת, פשוטה יותר, היא להעניק לבעלת המניות שנפגעה כמות מניות שתפצה אותה על הדילול. כמות המניות שתקבל תלויה בכמות המניות שהייתה לה לפני ההנפקה של המניות הנוספות, ונועדה להבטיח שלמרות שערכה של כל מניה ירד – הערך של סך המניות יישאר כפי שהיה.

 

מתי דילול מניות יכול להיטיב עם משקיעים ומשקיעות?

עבור משקיעות ומשקיעים פוטנציאליים, לעתים דילול מניות יכול לבשר טובות. כאמור, אחת ההצדקות להנפקת מניות נוספת היא ערך גבוה מדי של מניה המקשה על המסחר. במקרה זה, ההנפקה מהווה אינדיקציה להצלחה של החברה, ויכולה למשוך משקיעות ומשקיעים שאילולא ההנפקה (והדילול שבצידה) לא היו מצטרפים.

בנוסף, דילול הנובע מערך גבוה מדי של מניה יכול להגדיל את הביקוש למניות של החברה, עקב ירידת המחיר שלהן: מחיר גבוה מדי מגביל את הביקוש לבעלי הון מספיק בלבד, ואילו הורדת המחיר – כמו בכל מוצר נורמלי אחר – תגדיל את סל המשקיעות והמשקיעים הפוטנציאליים.

דילול מניות – פעולה במסגרתה מנפיקה חברה מניות נוספות, בגינה מחיר מניית החברה יורד. הירידה נובעת מכך שעד עתה החברה הייתה שווה סכום מסוים, שחולק במספר מניות החברה, והתוצאה שיקפה את ערכה של כל מניה. כעת, כאשר מוסיפים מניות, אותו הסכום מחולק במספר רב יותר של מניות, ולכן ערכה של כל מניה – יורד בהתאם.

אף על פי כן, ולמרות שנדמה כי דילול מניות עלול להרע עם משקיעים ובעלי מניות בחברה – הרי שפעולת הדילול עשויה להיטיב עימם – בן אם על ידי פיצוי מצד החברה, ובין אם על ידי כניסת משקיעים חדשים לחברה שיקדמו אותה בעתיד, ויניבו רווחים עוד יותר גדולים לבעלי המניות.

נשמח לעמוד לשרותכם בכל נושא

השאירו את פרטיכם
ונציגנו יחזרו אליכם בהקדם

כתבות נוספות בנושא