ההבדלים בין פיקדון קצר מועד (פק"מ) למלווה קצר מועד (מק"מ)

לקבלת הצעת מחיר השאירו את פרטיכם.

ישנה נטייה להתבלבל בין פק"מ למק"מ. אמנם, השמות דומים, ולמעשה גם יש דימיון במהות של השניים, אך בפועל מדובר בשני אפיקי השקעה שונים.

גם פיקדון קצר מועד (פק"מ) וגם מלווה קצר מועד (מק"מ) מהווים שניהם אפשרויות השקעה לטווח זמן קצר או בינוני. שניהם יחסית סולידים, בטוחים, ומתאימים לזמן קצר.

אך לפני שמחליטים על אפיק השקעה – כדאי להתעמק ולהכיר היטב גם את ההבדלים ביניהם, הנוגעים לתשואה האפשרית, לסיכון, להבדל במישור המיסוי ועוד.

את כל הפרטים שמוטב לדעת בעניין זה, ריכזנו בכתבה שלפניכם.

 

פקדון קצר מועד (פק"מ) – מה זה אומר?

פקדון קצר מועד, כשמו כן הוא – פיקדון לטווח הקצר (או הבינוני) שבנקים מציעים ללקוחות שלהם לתקופת זמן מוגדרת מראש. מדובר במכשיר השקעה שניתן בריבית קבועה או ריבית משתנה (שמבוססת לרוב על ריבית פריים) ללא סיכון לקרן. 

פקדון קצר מועד משמש כמסלול חיסכון שיכול להיות מיועד למטרה מסוימת, כמו אירוע משפחתי, רכישת נכס או רכב, נסיעה לחו"ל וכדומה. לחלופין, הפקדון יכול גם פשוט לשמש בתור אמצעי לחסכון של כסף ללא סיכון, או לשמש בתור בטוחה לקבלה של הלוואה מהבנק, או קבלת אשראי.

החיסרון המרכזי של פיקדונות קצרי מועד הוא שהתשואה המתקבלת מהם היא לרוב יחסית נמוכה, היות ושיעורי הריבית בהם נמוכים. לעומת זאת היתרון הגדול של פקדון קצר מועד הוא העובדה שמדובר באפיק השקעה מאד בטוח וסולידי.

 

ישנם 2 סוגים של פיקדונות קצרי מועד:

  1. פיקדון קצר מועד בהפקדה חד פעמית: כלומר – הלקוח מתבקש להפקיד פעם אחת סכום חד פעמי, והסכום הזה ישמר כחלק מתוכנית הפיקדון שלו עד שיגיע מועד הפירעון שסוכם, או עד שהתוכנית תחודש. לרוב אין נקודות יציאה בפקדונות קצרי מועד, בעיקר באלו שממש קצרות (שבועות או חודשים ספורים).
  2. פיקדון קצר מועד בהוראת קבע או תשלומים: כלומר – הלקוח יכול להפקיד את הפיקדון לא בבת אחת, אלא יש לו אפשרות להפקיד בכל חודש עוד סכום שיצטרף למה שהופקד כבר בעבר. בסיום תקופת הפיקדון תתקבל הריבית בהתאם לקצב ההפקדות ולתנאים שהוסכמו בנוגע לפיקדון. 

 

מלווה קצר מועד (מק"מ) – מה זה אומר?

מלווה קצר מועד הוא סוג מסוים של אגרת חוב ממשלתית שמונפקת על ידי בנק ישראל בניכיון. מה זאת אומרת? המשמעות היא שהמק"מ מונפק מתחת לערך הנקוב שלו, לתקופות קצרות של עד שנה.

לאור העובדה שמק"מ איננו צמוד מדד, וגם לא נושא ריבית, המכירה והמסחר בו נעשים במחיר נמוך יותר מהערך הנקוב שלו. בסוף התקופה מלווה קצר מועד נפדה על פי הערך הנקוב שלו. 

חשוב לדעת שרכישה או קנייה של מלווה קצר מועד כרוכה בתשלום של עמלה בסך 0.1%. גם עצם ההחזקה של מלווה קצר מועד כרוכה בתשלום של דמי ניהול פיקדון בניירות ערך בשיעור של כ – 0.625% בכל שנה. 

מלווה קצר מועד נחשב למכשיר השקעה נזיל, סחיר שמתאים לתקופות זמן של מספר חודשים עד שנה. הוא מהווה תחליף לפיקדון היות ויש לו את היתרון של הסחירות שלו. לעומת זאת, החיסרון המרכזי של מלווה קצר מועד הוא שהריבית נטו יחסית נמוכה ביחס לפיקדונות. 

 

יתרונות של מלווה קצר מועד

אחד היתרונות הגדולים של מלווה קצר מועד זה שמדובר בהשקה סולידית מאד. היות ומדובר בהתחייבות ממשלתית, רוב הסיכויים שהחוב יפרע, ולכן כמעט ואין בה סיכון. בנוסף לכך, מלווה קצר מועד איננו נתון לחשיפות מטבע (כלומר – המק"מ שקלי). המשמעות של זה היא שאין סיכון או חשיפה למטבע חוץ, וכן שמלווה קצר מועד הוא מאד נזיל.

בכל רגע נתון המשקיע יכול להחליט להנזיל את ההשקעה שלו.

כמובן שבזמנים של משברים מדובר בפרמטר קריטי בעל חשיבות משמעותית. יתר על כן, מלווה קצר מועד הוא מאד סחיר. היקף מסחר יומי שוטף של מלווה קצר מועד עומד בדרך כלל על מאות מילוני שקלים, ולעיתים אף מיליארדי שקלים. כל אלו הופכים את המלווה קצר המועד להיות נכס סולידי במיוחד לעומת נכסים רבים אחרים שנסחרים בבורסה. 

 

מה ההבדלים המרכזיים בין פק"מ למק"מ?

בבואנו לענות על השאלה הזו צריך להדגיש שישנם מספר הבדלים משמעותיים שצריך לקחת בחשבון:

התשואה

ההבדל הראשון בין פק"מ למק"מ הוא התשואה האפקטיבית המשתלמת שניתן לקבל בתמורה להשקעה.

אין ספק בכך ששני אפיקי ההשקעה הללו לא נחשבים לאפיקי השקעה בעלי תשואה מאד גבוהה, אך עדיין בדרך כלל, מלווה קצר מועד מוביל לתשואה אפקטיבית גבוהה יותר מזו של פקדונות קצרי מועד.

עובדה זו נכונה בדרך כלל על אף שפיקדונות קצרי מועד פטורים מעמלות של רכישה, מכירה ודמי משמרת. 

 

סחירות ההשקעה

הבדל שני ומשמעותי שיש בין פק"מ למק"מ הוא הסחירות שלהם. פיקדון קצר מועד, ובכלל פיקדונות בנקים, מופקדים לתקופה שמוגדרת מראש, ואם מושכים אותם לפני שהתקופה נגמרת צריך לשלם בעד זה קנס מסוים.

לעומת זאת, מלווה קצר מועד הוא כאמור נסחר בבורסה ולכן מאפשר נזילות.

כלומר, ניתן לממש אותו בכל עת במהלך המסחר בבורסה בכל יום מראשון עד חמישי.

כמובן שחשוב בעניין זה לזכור שמכירה מוקדמת (לפני מועד הפדיון הקבוע) עלולה להוביל לתשואה שונה מזו שהייתה יכולה להתקבל לו היו מחכים עד למועד הפדיון. 

 

הסיכון הגלום בהשקעה

כפי שציינו, גם פק"מ וגם מק"מ שניהם נחשבים לאפיקי השקעה בעלי סיכון נמוך, ועובדה זו מהווה יתרון משמעותי לשניהם. אבל אם בכל זאת אנו מבקשים להשוות ביניהם, לרוב נמצא שהסיכון הגלום במלווה קצר מועד הוא הנמוך מבין השניים, היות והוא מונפק על ידי בנק ישראל. 

 

ההשפעה על נושא המיסוי

באופן עקרוני אין הבדל בשיעור המס כאשר משקיעים בפק"מ או במק"מ – בשניהם שיעור המס עומד על 15% (כאשר מדובר בהשקעה של יחידים). השקעה בפיקדון קצר מועד יוצרת הכנסה מריבית שחייבת כאמור במס שעומד על 15%. 

כאשר משקיעים במק"מ, ישנה אפשרות להחזיק בו עד מועד הפדיון, או למכור אותו לפני שמועד זה מגיע.

אם מחזיקים אותו עד סוף התקופה יכולה להיווצר הכנסה מריבית (הכנסה מדמי ניכיון ליתר דיוק). לעומת זאת אם מוכרים פק"מ לפני מועד הפדיון הקבוע, נוצר רווח הון. שני סוגים ההכנסה הללו חייבים כאמור בתשלום מס בשיעור של 15%. 

למרות שלכאורה נראה מההסבר הזה שאין הבדל מבחינת המס על שני אפיקי ההשקעה, יש עדיין הבדל מהותי במה שקשור לקיזוז הפסדים. לפי כללי הקיזוז, הפסד הון אשר נוצר בעקבות מכירה של נייר ערך נסחר, מותר בקיזוז כנגד רווח הון.

בנוסף, ישנה זכאות לקיזוז של הפסד אשר נוצר ממכירה של נייר ערך שנסחר בבורסה כנגד הכנסה מדיווידנד או מריבית ששולמה בעבור אותו נייר ערך (או בשל נייר ערך אחר ככל ששיעור המס על הדיווידנד או הריבית לא עולה על שיעור של 25%). 

איך כל זה קשור לנושא שלנו? מלווה קצר מועד נחשב נייר ערך.

לעומת זאת, פקדון קצר מועד (בדומה לשאר הפיקדונות הקיימים) איננו נחשב לנייר ערך.

לפיכך, אם נוצר הפסד הון ממכירה של ניירות ערך נסחרים – מותר לקזז אותם כנד הכנסה שנוצרה ממק"מ, כך שבפועל לא צריך לשלם את המס על המק"מ. לעומת זאת, בפק"מ הקיזוז הזה לא אפשרי. עובדה זו יוצרת יתרון משמעותי למק"מ לעומת פק"מ בכל מה שקשור לקיזוזי מס. 

 

אם כך – מה עדיף? פק"מ או מק"מ?

כפי שראינו ישנם מספר הבדלים מהותיים בין מק"מ לפק"מ. מבחינת התשואה, בדרך כלל ניתן להגיע לתשואה גבוהה יותר דווקא במק"מ, אך חשוב לזכור כי בפק"מ חוסכים את התשלום על העמלות של המכירה והרכישה, ותשלום דמי הניהול.

במישור המיסי, ראינו שהשקעה במק"מ תהיה עדיפה על פני השקעה בפק"מ לאור העובדה שיש אפשרות לקזז הפדים של המשקיע תמורה, וכך לא לשלם עליה מס. מבחינת הסיכון אמנם שני האפיקים נחשבים יחסית לבטוחים, אך עדיין יש יתרון בתחום זה למק"מ. 

בסופו של דבר, נראה שכל משקיע יצטרך לעשות שקלול אישי תוך מתן תשומת לב לכל הקריטריונים החשובים שציינו כאן – ויחשוב על מה חשוב לו יותר לשים דגש. בהתאם להעדפות האישיות ולמצב הכלכלי, יש לבחור ולקבל את ההחלטה המתאימה ביותר לכל משקיע.

נשמח לעמוד לשרותכם בכל נושא

השאירו את פרטיכם
ונציגנו יחזרו אליכם בהקדם

כתבות נוספות בנושא