ריבית – כל מה שצריך לדעת

לקבלת הצעת מחיר השאירו את פרטיכם.

גובה הריבית בכל מדינה, וגם בישראל, מושפע מהמדיניות המוניטרית של הבנק במרכזי במדינה, ובישראל זהו בנק ישראל. בנק ישראל קובע את שער הריבית שבו הוא מלווה כספים לבנקים אחרים ומשפיע על כמות הכסף במשק. לקביעת גובה הריבית יש משמעות כלכלית חשובה, ריבית ברמה גבוהה מדי תרסן את הפעילות הכלכלית במשק, תגרום להאטה כלכלית ואולי אפילו למיתון, ריבית נמוכה מדי תעודד את הפעילות הכלכלית במשק, אך עלולה לגרום לאינפלציה ולעליות מחירים. 

לעתים תכופות אנו שומעים את המושג ריבית, בחדשות, בשיחה עם פקיד הבנק, עם יועץ המשכנתאות ועוד, אך סקר שנערך באמצעות מכון גיאוקרטוגרפיה מגלה כי רוב הישראלים, כשמונים אחוז, לא ממש מבין את המושג ריבית ואת המושגים הנלווים כמו ריבית פריים, ריבית אפקטיבית, ריבית נומינלית ועוד.

אז מהי ריבית, למה אנחנו משלמים ריבית ומהם סוגי הריביות השונות על כך ועוד, בכתבה הבאה.

 

מה זה ריבית?

ריבית היא העלות של הכסף, היא התשלום על המוצר הנקרא כסף או במילים פשוטות יותר כמה אנחנו משלמים על כסף שקיבלנו כהלוואה. סכום הריבית היא חלק מהתשלום הסופי שאנו משלמים בזמן החזר ההלוואה. 

את הריבית מקבל המלווה. כאשר המלווה נותן לנו את סכום ההלוואה הוא מסכן את הכסף ומוותר על אפשרויות שונות של השקעה כמו השקעה בנדל"ן, השקעה בשוק ההון ועוד. קבלת הריבית מפצה את המלווה על היעדר תשואה בזמן שהכסף נמצא אצל הלווה.

בעבר כאשר אנשים היא זקוקים לכסף, הם פנו אל מלווה בריבית. המלווים בריבית היו סוחרים שעסקו בהלוואות כספים, הם היו מלווים סכום של כסף ובתום תקופת ההלוואה הם קיבלו חזרה סכום כסף גבוה יותר, ההפרש בין הכסף שהם הלוו לבין הכסף שהם קיבלו הוא הריבית. 

גם כיום פועלים עדיין מלווים בריבית, אך הם מיעוט. העיסוק במתן הלוואות עבר אל גופים רשמיים ומוכרים כמו הבנקים, חברות כרטיסי אשראי או חברות חוץ בנקאיות העוסקות במתן הלוואות תחת רישיון של משרד האוצר.

לעתים אנו בצד של הלווים ולעתים בצד של המלווים. כאשר אנחנו מבקשים הלוואה מהבנק, או מכל גוף אחר, אנחנו הלווים ואנו נדרשים לשלם ריבית על הלוואה, אך כאשר אנחנו מפקידים פיקדונות בבנק, אנחנו המלווים ואנו מקבלים ריבית על ההפקדה. הבנק אשר משתמש בכספי הפיקדונות שלנו משלם לנו ריבית על הפיקדון, "סכום הכסף שאותו אנו מלווים לבנק", ואת הכסף שהפקדנו הוא מלווה ללווים אחרים בריבית גבוהה יותר מאשר הריבית שאותה הוא משלם לנו. 

כאשר אנו לוקחים הלוואה, סכום הריבית נקוב באחוזים מגובה ההלוואה.

לדוגמה: אם אנו לוקחים הלוואה של 100.000 שקלים בריבית בגובה של 10% לשנה, מחיר הכסף, הריבית, הוא 10,000 שקלים. גובה הריבית אינו קשור להצמדה או לכל מדד אחר כמו, למשל מדד תשומות הבנייה או הצמדה למטבע חוץ ועוד, ההצמדה למדד היא תשלום נוסף על הריבית במידה וההלוואה צמודה.

אם לקחנו הלוואה צמודה למדד של 100,000 שקלים בריבית של עשרה אחוז לשנה, נשלם ריבית שנתית על ההלוואה בגובה של 10,000 שקלים, אם המדד עלה באותה שנה ב- 2% נוסיף עוד אלפיים שקלים ובסוף השנה נחזיר 112,000 שקלים, החזר הכולל גם את הריבית וגם את ההצמדה למדד. 

גם כאשר אנחנו קונים אגרות חוב בבורסה לניירות ערך אנחנו מקבלים ריבית. כאשר חברה מעוניינת לגייס הון היא יכולה לפנות אל הבנק ולבקש הלוואה או באמצעות מימון בבורסה בכפוף לתנאים שקבעה הבורסה. 

החברה אשר מגייסת את ההון מנפיקה אגרות חוב ואלו נרכשות על הגופים המוסדיים או   גם על ידי משקיעים פרטיים. קניית אגרת חוב משמעותה מתן הלוואה בריבית לחברה המנפיקה לתקופה מסוימת. זוהי הלוואה בתנאים קבועים מראש, בריבית קבועה ולתקופה קבועה. מרגע ההנפקה אגרות החוב נסחרות באופן שוטף בבורסה.

 

על אלו הלוואות אנו משלמים ריבית?

כל גוף פיננסי המלווה לנו כסף דורש ריבית על סכום הלוואה. הריבית בבנק נעה בטווחים של מספר אחוזים בודדים. נכון ל- 2019 הריבית הממוצע על הלוואות צמודות היא כ- 2.4% לשנה וכ -4%- 5.5% בהלוואות שקליות לשנה. גובה הריבית נקבעת בהתאם לאורך הזמן של ההלוואה, מי הלקוח, מה הביטחונות שלו ועוד. ככל שהלקוח נחשב ללקוח גדול וחשוב יותר בבנק וככל שיש לו יותר ביטחונות, כך הריבית על ההלוואה תהיה נמוכה יותר.

גם כאשר אנו רוכשים מוצרים באמצעות כרטיסי אשראי, לעתים אנו נדרשים לשלם ריבית. בדרך כלל רוב הרכישות בכרטיסי האשראי אינן נושאות ריבית, את הרווחים עושות חברות האשראי מהעמלה שהן גובות מבעלי העסקים, אך כאשר אנו רוכשים מוצרים במסלול קרדיט, מסלול זה נושא ריבית. הריבית הנגבית במסלולי הקרדיט דומה לריבית שגובים הבנקים בין 8% ל-  12% ריבית אפקטיבית – שימו לב להסבר בהמשך מהי ריבית אפקטיבית – גם כאן כמו בבנקים, ככל שהכרטיס יוקרתי יותר, זהב, פלטיניום ועוד, כך הריבית נמוכה יותר.

גם כאשר אנו נעזרים במסגרת האשראי שמקציב לנו הבנק, אנו משלמים ריבית. כאשר אנו נמצאים בתוך מסגרת האשראי אנו משלמים ריבית אפקטיבית בגובה של בין 6% ל- 12% ריבית אפקטיבית לשנה. כאשר אנו חורגים ממסגרת האשראי אנו משלמים ריבית שנתית גבוהה יותר. גובה הריבית תלוי בסוג הלקוח, כמה הוא חשוב לבנק, ובכוח המיקוח שלו מול הבנק.

 

מהם סוגי הריביות השונות?

בסוגים שונים של הלוואות ובעיקר בשוק משכנתאות נהוגים שני סוגים של ריביות, ריבית קבועה וריבית משתנה. גובה הריבית הקבועה ידוע מראש לאורך כל תקופת המשכנתא או ההלוואה ואילו בריבית משתנה יודעים רק מהו גובה הריבית בתחילת התקופה של ההלוואה והוא משתנה במשך תקופת ההלוואה בהתאם לנתונים פיננסיים שונים. הלוואות בריבית קבועה נפוצות בעיקר בהלוואות לטווח קצר ואילו הלוואות בגובה משתנה נהוגות בהלוואות לטווח זמן ארוך.   

ריבית פריים היא הבסיס לחישוב הריבית על הלוואות, על תכניות חיסכון, על מסגרת אשראי הוא ריבית הפריים. נוסחת חישוב ריבית הפריים מחושבת משני שלבים.

השלב הראשון הוא הריבית של בנק ישראל. זוהי הריבית שאותה קובע בנק ישראל בכל חודש וכל בנק מסחרי אשר לווה כספים מבנק ישראל משלם לבנק את ישראל את אחוז הריבית שקבע בנק ישראל. ריבית זו נתונה לשינויים, בכל חודש יכול בנק ישראל להעלות או להוריד את הריבית בהתאם לנתונים הכלכליים של המשק הישראלי ושל העולם.

השלב השני שממנו מורכבת ריבית הפריים הוא האחוז הקבוע שאותו מוסיפים הבנקים המסחריים על הריבית שקבע בנק ישראל. נכון לשנת 2019 התוספת שמוסיפים הבנקים היא 1.5% והיא בדרך כלל קבועה.

כלומר: ריבית הפריים היא חיבור בין הריבית שקבע בנק ישראל לבין התוספת שמוסיפים הבנקים המסחריים. אם, לדוגמה, קבע בנק ישראל שריבית בנק ישראל תעמוד על 1%. ריבית הפריים תהיה בגובה של 2.5%. חשוב לזכור כי ריבית הפריים משתנה בהתאם לגובה הריבית שקובע בנק ישראל בכל חודש.

 ריבית הפריים אינה הריבית הסופית שאותה משלם הלווה לבנקים או לכל גוף פיננסי אחר. על ריבית הפריים מוסיפים הבנקים מרווח מסוים כמו, למשל, עוד 1.5%. לכן, אם ריבית הפריים עומדת על 2.5% יגבה הבנק מהלווה 4% ריבית שנתית, בדרך כלל. במסמכים הרשמיים ריבית הפריים מסומנת באות P ורישום ההלוואה ייראה כך: 1.5% + P.

ריבית פשוטה היא ריבית המחושבת כאחוז מסוים מסכום ההלוואה בהתייחסות לתקופת ההלוואה. אם לדוגמה לווינו מהבנק סכום של 100,000 שקלים לשלוש שנים בריבית שנתית של 10% בעוד שלוש שנים נצטרך להחזיר לבנק 130,000 שקלים. במילים פשוטות, גובה הריבית לתקופה מסוימת מוכפל במספר התקופות. אם הלווינו לבנק, באמצעות תכנית חיסכון, סכום של 10,000 שקלים לתקופה של שלוש שנים בריבית של 2% בסוף התקופה נקבל סכום של  10.600 שקלים.

ריבית דריבית – אם המושג ריבית מתאר את מחיר הכסף שאנו משלמים על ההלוואה,  המושג ריבית דריבית מתאר את הריבית שהצטברה לא רק על קרן ההלוואה, אלא גם את הריבית על הריבית שהצטברה. בשיטה זו הריבית עצמה יוצרת תשואה. 

נסביר זאת בעזרת דוגמה: אם לקחנו הלוואה של 10,000 שקלים בריבית שנתית של 10%, לאחר שנה נהיה חייבים ,11,000 שקלים, לאחר שנתיים נהיה חייבים 11,000 שקלים ועוד 10% מ- 11,000 שקלים, סך הכול 12,100שקלים ולאחר שלוש שנים עוד 10% על 12,100 שקלים, סך הכול 13,310 שקלים וכן הלאה.

ריבית אפקטיבית, או ריבית מתואמת, היא הריבית שאותה אנו משלמים בפועל על כל משכנתא או הלוואה שאנו לוקחים. הריבית האפקטיבית כוללת בתוכה גם את החישוב של ריבית דריבית.

כאשר אנו לוקחים הלוואה והמלווה אומר שהריבית החודשית היא 1%, לעתים בטעות אנו חושבים שהריבית השנתית תעמוד על 12%. אך זה לא נכון. כאשר אנו מחשבים את הריבית כריבית דריבית גובה הריבית השנתית יעמוד על כ- 12.7% וזוהי הריבית האפקטיבית. 

בכל פעם שאנו לוקחים הלוואה לתקופה ארוכה, יותר מחודש, והמלווה נוקב בגובה הריבית השנתית עלינו לשים לב האם זו באמת הריבית שאותה נידרש לשלם בסוף השנה. חשוב לשאול את המלווה ולהדגיש בהסכם מהי גובה הריבית האפקטיבית.

ריבית נומינלית – היא הריבית שנקובה בהסכמי ההלוואה או באגרות החוב. בדרך כלל מדובר על הלוואה לשנה ללא התחשבות במועד קבלת ההלוואה והחזרת הקרן, אך בפועל אנחנו משלמים את ההלוואה בכל חודש. הריבית הנומינלית יכולה להיות ריבית קבועה או ריבית משתנה, אך שימו לב, זה לא יהיה גובה הריבית שאותה תידרשו לשלם, גובה הריבית שתשלמו בכל חודש יהיה בהתאם לריבית האפקטיבית. 

ריבית נשך – זה לא מונח בנקאי, אלא מושג הבא לתאר אחוזי ריבית גבוהים מאוד  הנדרשות בדרך כלל בשווקים שאינם מפוקחים על ידי משרד האוצר כמו השוק האפור ועוד.

לסיכום, כעת כשאתם מודעים לסוגי הריביות השונים ואתם מבקשים הלוואה, עקבו אחרי  סוגי הריבית שהמלווה מזכיר בשיחה אתכם וזכרו, הריבית שאתם משלמים היא הריבית האפקטיבית. אם אינכם יודעים לחשב אותה לבד בקשו עזרה. רק כך תוכלו להשוות בין מחיר ההלוואות שמציעים לכם הבנקים, חברות האשראי או גופים חוץ בנקאיים הפועלים באישור משרד האוצר.

נשמח לעמוד לשרותכם בכל נושא

השאירו את פרטיכם
ונציגנו יחזרו אליכם בהקדם

כתבות נוספות בנושא